• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.621
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
50 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000 ₫
2
Loại giấy: Giấy fax / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.000 ₫
3
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.000 ₫
4
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Đức /
5.200 ₫
5
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: K80, K57 / Xuất xứ: Thái Lan /
5.500 ₫
6
Loại giấy: Giấy photo( in) / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.500 ₫
7
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
5.500 ₫
8
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Đức /
5.800 ₫
9
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000 ₫
10
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: - /
6.000 ₫
11
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.000 ₫
12
Loại giấy: Giấy fax / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.400 ₫
13
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
6.400 ₫
14
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Đức /
6.450 ₫
15
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
6.500 ₫
16
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Đức /
6.500 ₫
17
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Đức /
6.500 ₫
18
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Đức /
6.500 ₫
19
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
6.900 ₫
20
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: 80mm / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.900 ₫
21
Loại giấy: Giấy cảm nhiệt / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000 ₫
22
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.500 ₫
23
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500 ₫
24
Loại giấy: Giấy film / Khổ giấy: 70m / Xuất xứ: Đang cập nhật /
60.000 ₫
25
Loại giấy: Giấy photo( in) / Khổ giấy: - / Xuất xứ: - /
75.000 ₫
26
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Singapore /
83.000 ₫
27
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: - / Xuất xứ: - /
100.000 ₫
28
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
230.000 ₫
29
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 9mm x 8m / Xuất xứ: Đang cập nhật /
249.000 ₫
30
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 6mm x 8m / Xuất xứ: Đang cập nhật /
250.000 ₫
31
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 12mm x 8m / Xuất xứ: Đang cập nhật /
300.000 ₫
32
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
310.000 ₫
33
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 12mm x 8m / Xuất xứ: Malaysia /
320.000 ₫
34
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 12mm x 8m / Xuất xứ: Malaysia /
320.000 ₫
35
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 9mm x 8m / Xuất xứ: Malaysia /
320.000 ₫
36
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 18mm x 8m / Xuất xứ: Malaysia /
330.000 ₫
37
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: - / Xuất xứ: Việt Nam /
380.000 ₫
38
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 24mm x 8m / Xuất xứ: Malaysia /
440.000 ₫
39
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 36mm x 8m / Xuất xứ: Malaysia /
450.000 ₫
40
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Xuất xứ: Malaysia /
470.000 ₫
41
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 36mm x 8m / Xuất xứ: Malaysia /
477.000 ₫
42
Loại giấy: Giấy in tem nhãn mã vạch / Khổ giấy: 36mm x 8m / Xuất xứ: Đang cập nhật /
520.000 ₫
43
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam /
600.000 ₫
44
Loại giấy: Giấy in hóa đơn / Khổ giấy: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật /
650.000 ₫
45
Loại giấy: Giấy in chuyển nhiệt / Khổ giấy: A4 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >