• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.260
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
55 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: China /
1.780.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: China /
1.780.000 ₫
3
Hãng sản xuất: TMT / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
1.790.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (KW): 1 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.289.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: China /
2.380.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: China /
2.850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: China /
3.160.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: China /
5.580.000 ₫
11
Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.450.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: China /
8.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: - /
17.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Russia /
19.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
27.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Dang shan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
35.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
43.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
45.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Russia /
47.600.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
57.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
60.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
65.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Công ty máy thăm dò Bắc Kinh / Công suất (KW): 9 / Trọng lượng (kg): 420 / Xuất xứ: China /
74.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
80.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
80.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Công ty máy thăm dò Bắc Kinh / Công suất (KW): 11 / Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: China /
90.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 33 / Trọng lượng (kg): 4000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
355.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 22 / Trọng lượng (kg): 3300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
360.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 39 / Trọng lượng (kg): 3300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
485.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 33 / Trọng lượng (kg): 3300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
970.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Woft / Công suất (KW): 136 / Trọng lượng (kg): 7420 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 20 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 33 / Trọng lượng (kg): 4000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 58 / Trọng lượng (kg): 4200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 58 / Trọng lượng (kg): 6000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 58 / Trọng lượng (kg): 6000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 5500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Atlas Copco / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 70 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Kaishan / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >