• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 641.057
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
137 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SOYI / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/m2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0.95 / Xuất xứ: China /
269.000 ₫
2
Hãng sản xuất: CASAR / Áp lực khí nén: 5 - 7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1400 / Xuất xứ: Taiwan /
489.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0.94 / Xuất xứ: Trung Quốc /
490.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Keyang / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: ONPIN / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: - /
690.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Moyi / Áp lực khí nén: Đang cập nhật / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 200 / Trọng lượng (kg): 1400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
690.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Puncham / Áp lực khí nén: 3.5 - 6 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0.93 / Xuất xứ: - /
690.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 3.5 - 6 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: China /
700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 3.5 - 6 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.25 / Xuất xứ: China /
750.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
750.000 ₫
11
Hãng sản xuất: MAKITA / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Taiwan /
750.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 3.5 - 6 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0.95 / Xuất xứ: China /
750.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 3.5 - 6 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: China /
750.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Prona / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
780.000 ₫
15
Hãng sản xuất: JOK / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0.94 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 5 - 7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
880.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TOP / Áp lực khí nén: 5 - 7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1400 / Xuất xứ: Taiwan /
899.900 ₫
18
Hãng sản xuất: Skil / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.13 / Xuất xứ: - /
950.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Makita / Áp lực khí nén: Đang cập nhật / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Đài Loan /
960.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.52 / Xuất xứ: Trung Quốc /
980.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Keyang / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
980.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Makita / Áp lực khí nén: Đang cập nhật / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Đài Loan /
980.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Ozito / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Úc /
980.000 ₫
24
Hãng sản xuất: JIT / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Korea /
1.050.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 5 - 7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: China /
1.090.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Crossman / Áp lực khí nén: 0.5 - 0.8 MPa / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.89 / Xuất xứ: United States /
1.100.000 ₫
27
Hãng sản xuất: MAKITA / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Taiwan /
1.100.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.190.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Áp lực khí nén: Đang cập nhật / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Feg / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Rocol / Áp lực khí nén: 5 - 7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 1 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.290.000 ₫
32
Hãng sản xuất: GISON / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 22 / Trọng lượng (kg): 1.13 / Xuất xứ: Taiwan /
1.320.000 ₫
33
Hãng sản xuất: GISON / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 32 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Taiwan /
1.350.000 ₫
34
Hãng sản xuất: FEG / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.390.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TOP / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/m2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Taiwan /
1.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: Đang cập nhật / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
37
Hãng sản xuất: JIT / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0.88 / Xuất xứ: Korea /
1.450.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Meite / Áp lực khí nén: 5 - 7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0.92 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: JIT / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Korea /
1.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: FEG / Áp lực khí nén: - / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TOP / Áp lực khí nén: 5 - 7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.48 / Xuất xứ: Taiwan /
1.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Prona / Áp lực khí nén: 6.5 Kg/cm² / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.49 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.560.000 ₫
43
Hãng sản xuất: YUNICA / Áp lực khí nén: 4 -7 kg/m2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 100 / Trọng lượng (kg): 1.36 / Xuất xứ: Taiwan /
1.599.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Prona / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.600.000 ₫
45
Hãng sản xuất: TOP / Áp lực khí nén: 5 - 7 kg/cm2 / Số đinh nạp tối đa (chiếc): 0 / Trọng lượng (kg): 1.52 / Xuất xứ: Taiwan /
1.650.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >