• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 641.698
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
10 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Sóng nhận diện: - Bộ nhớ lưu: 0 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 0 /
14.000 ₫
2
Sóng nhận diện: - Bộ nhớ lưu: 0 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 0 /
650.000 ₫
3
Sóng nhận diện: - / Cổng kết nối: RS232/ Bộ nhớ lưu: 0 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 0 /
1.100.000 ₫
4
Sóng nhận diện: - / Cổng kết nối: RS232/ Bộ nhớ lưu: 0 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 0 /
1.150.000 ₫
5
Sóng nhận diện: - / Cổng kết nối: RS232/ Bộ nhớ lưu: 0 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 0 /
1.150.000 ₫
6
Sóng nhận diện: - / Cổng kết nối: RS232/ Bộ nhớ lưu: 0 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 0 /
1.250.000 ₫
7
Sóng nhận diện: Radio / Cổng kết nối: USB/ Bộ nhớ lưu: 50000 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 10 /
3.450.000 ₫
8
Sóng nhận diện: GPS / Cổng kết nối: USB/ Bộ nhớ lưu: 0 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 0 /
3.650.000 ₫
9
Sóng nhận diện: Radio / Cổng kết nối: USB/ Bộ nhớ lưu: 50000 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 10 /
3.750.000 ₫
10
Sóng nhận diện: - / Cổng kết nối: USB, RS232/ Bộ nhớ lưu: 0 / Khoảng cách đọc tín hiệu (cm): 4 /
4.500.000 ₫