• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.896
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
23 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 32 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
50.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 16 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
50.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 6 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
50.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 40 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
50.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 10 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
50.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
50.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 4.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
70.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 4.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
70.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 1 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
86.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 40 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
135.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 25 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
135.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 32 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
135.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 10 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
135.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 16 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
135.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 6 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
135.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 2 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
135.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 32 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
301.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 20 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
301.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 40 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
301.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 10 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
301.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 16 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
301.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 50 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
491.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Mpe / Số pha: 4 pha / Số cực: - / Dòng điện định mức (A): 63 / Công suất định mức (Kw): 0 / Dòng cắt (kA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
491.000 ₫