• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 641.061
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
157 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 91 / Công suất môtơ chính (kW): 2200 / Trọng lượng máy (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
2
Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.550.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Ozito / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
1.585.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Ozito / Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0.6 / Trọng lượng máy (kg): 2.5 / Xuất xứ: Úc /
2.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Ozito / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 1.8 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.490.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Sealey / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 1.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Anh /
4.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Gavin / Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 1850 / Trọng lượng máy (kg): 14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Ozito / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 1.8 / Trọng lượng máy (kg): 11 /
4.819.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 255 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 18 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 650 / Tốc độ trục chính (v/p): 3000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 180 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Maxpro / Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 28.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 1.8 / Trọng lượng máy (kg): 25 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.300.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Sealey / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 5700 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Anh /
9.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Gongyou / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 1000 / Tốc độ trục chính (v/p): 3580 / Tốc độ trục phụ (v/p): 3580 / Công suất môtơ chính (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 125 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: ToKai / Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 1000 / Tốc độ trục chính (v/p): 5000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 2000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 320 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.500.000 ₫
17
Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất xứ: Đài Loan /
19.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất xứ: Đài Loan /
19.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Jica / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Tốc độ trục chính (v/p): 5000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
48.000.000 ₫
20
Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 2800 / Công suất môtơ chính (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 900 /
48.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Hengmac / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 2800 / Tốc độ trục chính (v/p): 4000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 8000 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 730 /
53.400.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Zhengtiang / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
53.400.000 ₫
23
Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 2800 / Công suất môtơ chính (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 900 /
55.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 600 / Xuất xứ: Trung Quốc /
57.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Kingiso / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 2800 / Công suất môtơ chính (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 800 /
58.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Zhengtiang / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3 / Công suất môtơ chính (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 900 / Xuất xứ: Trung Quốc /
58.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Simhoway / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 950 /
58.700.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Simhoway / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 2800 / Tốc độ trục chính (v/p): 4000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 8600 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 900 / Xuất xứ: Trung Quốc /
59.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Hold / Chiều dài gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
60.000.000 ₫
30
Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Công suất môtơ chính (kW): 7.5 / Trọng lượng máy (kg): 800 /
60.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Havitek / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 750 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
60.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3250 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 1000 /
60.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
62.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Suzusan / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 750 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
62.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Jica / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Tốc độ trục chính (v/p): 5000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 8000 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 800 /
63.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Haoda / Loại: Một lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 2800 / Tốc độ trục chính (v/p): 5000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 8600 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 1000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
64.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Gongyou / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Tốc độ trục chính (v/p): 5000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 8600 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
65.000.000 ₫
38
Chiều dài gia công (mm): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
65.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Kingiso / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Công suất môtơ chính (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 900 /
65.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Simhoway / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Tốc độ trục chính (v/p): 4000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 9000 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 1100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
67.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Jica / Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Công suất môtơ chính (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 780 /
68.000.000 ₫
42
Loại: Hai lưỡi / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Tốc độ trục chính (v/p): 8000 / Tốc độ trục phụ (v/p): 6000 / Công suất môtơ chính (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 900 /
68.700.000 ₫
43
Hãng sản xuất: SCM / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 3000 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 1000 / Xuất xứ: Ý /
70.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: SCM / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 3000 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 1000 / Xuất xứ: Ý /
70.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: SCM / Loại: - / Chiều dài gia công (mm): 3000 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ trục phụ (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 1000 / Xuất xứ: Ý /
70.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >