• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.737
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
28 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại thước: Thước cặp du xích / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
2.300.000 ₫
2
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: INSIZE /
2.500.000 ₫
3
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Shinwa /
3.500.000 ₫
4
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: United Kingdom / Hãng sản xuất: Starrett /
3.500.000 ₫
5
Loại thước: Thước cặp đồng hồ / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
3.500.000 ₫
6
Loại thước: Thước kẹp Caliper / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
4.200.000 ₫
7
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
6.100.000 ₫
8
Loại thước: Thước cặp cơ / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
6.580.000 ₫
9
Loại thước: Thước cặp cơ / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
7.100.000 ₫
10
Loại thước: Thước cặp du xích / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
15.200.000 ₫
11
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
17.500.000 ₫
12
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
24.500.000 ₫
13
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
28.000.000 ₫
14
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
15
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
16
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
17
Loại thước: Thước cặp du xích / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
18
Loại thước: Thước cặp du xích / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
19
Loại thước: Thước cặp du xích / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
20
Loại thước: Thước cặp đồng hồ / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
21
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
22
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
23
Loại thước: Thước cặp cơ / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
24
Loại thước: Thước cặp du xích / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
25
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
26
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
27
Loại thước: Thước cặp điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng
28
Loại thước: Thước cặp cơ / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo /
Liên hệ gian hàng