• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 641.052
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Góc cắt(º): 0 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 13 /
5.400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Góc cắt(º): 20 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 30 /
7.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DALUSHAN / Xuất xứ: China / Góc cắt(º): 90 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 150 / Motor thủy lực (HP): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 14 /
9.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: DALUSHAN / Xuất xứ: China / Góc cắt(º): 180 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 200 / Motor thủy lực (HP): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 35 /
9.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DALUSHAN / Xuất xứ: China / Góc cắt(º): 90 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 200 / Motor thủy lực (HP): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 36 /
20.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DALUSHAN / Xuất xứ: China / Góc cắt(º): 180 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 150 / Motor thủy lực (HP): 0 / Trọng lượng máy (Kg): 26 /
21.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Góc cắt(º): 0 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 2 / Trọng lượng máy (Kg): 25 /
45.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: YEH CHIUN / Xuất xứ: Taiwan / Góc cắt(º): 0 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 10000 /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: YEH CHIUN / Xuất xứ: Taiwan / Góc cắt(º): 0 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 40 / Trọng lượng máy (Kg): 11000 /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: YEH CHIUN / Xuất xứ: Taiwan / Góc cắt(º): 0 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 25 / Trọng lượng máy (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: YEH CHIUN / Xuất xứ: Taiwan / Góc cắt(º): 0 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 40 / Trọng lượng máy (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: YEH CHIUN / Xuất xứ: Taiwan / Góc cắt(º): 0 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 30 / Trọng lượng máy (Kg): 12500 /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: YEH CHIUN / Xuất xứ: Taiwan / Góc cắt(º): 0 / Chiều dài tiếp phôi(mm): 0 / Motor thủy lực (HP): 40 / Trọng lượng máy (Kg): 13700 /
Liên hệ gian hàng