• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 643.388
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1257 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: INTOUGH / Loại: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0.65 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Singapore / Trọng lượng (Kg): 0 /
366.786 ₫
2
Hãng sản xuất: INTOUGH / Loại: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0.8 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Singapore / Trọng lượng (Kg): 0 /
419.184 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0.6 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.8 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 0 /
590.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Crown / Công suất (kw): 0.55 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.5 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China / Trọng lượng (Kg): 1.72 /
780.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (kw): 0.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 1.5 /
799.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (kw): 0.5 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.4 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China /
890.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Stanley / Công suất (kw): 0.6 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.5 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Mỹ / Trọng lượng (Kg): 1.8 /
930.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Talon / Công suất (kw): 1600 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 1 /
950.000 ₫
9
Hãng sản xuất: HST / Công suất (kw): 0.65 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 0 /
959.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (kw): 0.6 / Lưu lượng Q (m3/phút): 206 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 1.9 /
1.230.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Crown / Công suất (kw): 1.6 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China / Trọng lượng (Kg): 0.5 /
1.449.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (kw): 0.6 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.8 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.480.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (kw): 0.6 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.8 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China / Trọng lượng (Kg): 1.7 /
1.550.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (kw): 0.6 / Lưu lượng Q (m3/phút): 246 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 2 /
1.598.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Bosch / Công suất (kw): 0.8 / Lưu lượng Q (m3/phút): 4.5 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.650.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Emaux / Loại: Máy thổi khí mini / Công suất (kw): 0.55 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.700.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Bosch / Công suất (kw): 800 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.7 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Malaysia / Trọng lượng (Kg): 1.9 /
1.750.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 1.9 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: RITA / Công suất (kw): 0.8 / Lưu lượng Q (m3/phút): 3.5 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.049.000 ₫
20
Hãng sản xuất: FujiMAC / Công suất (kw): 0.4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0.4 / Độ ồn (dB): 40 / Xuất xứ: Nhật Bản / Trọng lượng (Kg): 4.5 /
3.190.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Bakon / Công suất (kw): 0.01 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China / Trọng lượng (Kg): 3.1 /
4.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 2 /
4.200.000 ₫
24
Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 4.4 / Xuất xứ: Japan /
4.399.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0.18 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0.6 / Độ ồn (dB): 65 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 9.5 /
4.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: FujiMAC / Công suất (kw): 80 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0.8 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản / Trọng lượng (Kg): 5 /
4.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Bakon / Công suất (kw): 0.03 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.4 / Độ ồn (dB): 45 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 2.6 /
4.700.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Emore Horn / Công suất (kw): 0.18 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0.8 / Độ ồn (dB): 52 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.700.000 ₫
29
Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0.18 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0.6 / Độ ồn (dB): 65 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 9.5 /
4.800.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Emore Horn / Công suất (kw): 0.4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 1.4 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.980.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Emore Horn / Công suất (kw): 0.18 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0.8 / Độ ồn (dB): 52 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0.37 / Lưu lượng Q (m3/phút): 1.3 / Độ ồn (dB): 68 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 13 /
5.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Hong-Helong / Công suất (kw): 0.37 / Lưu lượng Q (m3/phút): 57 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan / Trọng lượng (Kg): 4 /
5.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0.37 / Lưu lượng Q (m3/phút): 1.3 / Độ ồn (dB): 68 / Xuất xứ: - / Trọng lượng (Kg): 13 /
5.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Emore Horn / Công suất (kw): 0.4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 1.4 / Độ ồn (dB): 58 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.500.000 ₫
37
Công suất (kw): 0.25 / Lưu lượng Q (m3/phút): 55 / Xuất xứ: Taiwan /
5.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Chuanfan / Công suất (kw): 0.4 / Lưu lượng Q (m3/phút): 1.3 / Độ ồn (dB): 65 / Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (Kg): 12 /
5.700.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Ozito / Công suất (kw): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.790.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Hong-Helong / Công suất (kw): 0.25 / Lưu lượng Q (m3/phút): 48 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan / Trọng lượng (Kg): 10 /
5.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Hong-Helong / Công suất (kw): 0.55 / Lưu lượng Q (m3/phút): 110 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan / Trọng lượng (Kg): 4 /
5.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0.75 / Lưu lượng Q (m3/phút): 120 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China / Trọng lượng (Kg): 15 /
5.849.000 ₫
43
Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 9 / Xuất xứ: Japan /
6.200.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Hong-Helong / Công suất (kw): 0.75 / Lưu lượng Q (m3/phút): 2.42 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan / Trọng lượng (Kg): 1 /
6.300.000 ₫
45
Công suất (kw): 0 / Lưu lượng Q (m3/phút): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.363.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>