• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.201
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
189 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (lít/phút): 216 / Độ cao đẩy (m): 8 / Độ hút sâu (m): 7 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
980.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 1 / Lưu lượng (lít/phút): 2.46 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.079.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Độ cao đẩy (m): 10 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.080.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 1 / Lưu lượng (lít/phút): 2.46 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.230.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (lít/phút): 1500 / Độ cao đẩy (m): 17 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.240.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 270 / Lưu lượng (lít/phút): 26.67 / Độ cao đẩy (m): 70 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 3.72 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.298.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Độ cao đẩy (m): 32 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.455.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 550 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Độ cao đẩy (m): 25 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.470.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 280 / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Độ cao đẩy (m): 68 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.485.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Độ cao đẩy (m): 24 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.560.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (lít/phút): 133 / Độ cao đẩy (m): 18 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.560.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (lít/phút): 1500 / Độ cao đẩy (m): 32 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.750.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
2.557.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 1 / Lưu lượng (lít/phút): 9.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.639.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 1 / Lưu lượng (lít/phút): 9.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.670.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
2.741.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
2.781.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
2.794.000 ₫
19
Hãng sản xuất: HengLong / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Độ cao đẩy (m): 0 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
2.954.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
2.975.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (lít/phút): 333 / Độ cao đẩy (m): 9 / Độ hút sâu (m): 5 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.024.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 1300 / Lưu lượng (lít/phút): 300 / Độ cao đẩy (m): 12 / Độ hút sâu (m): 5 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.120.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.165.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.194.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Swirls / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 450 / Độ cao đẩy (m): 18.5 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.240.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.290.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.361.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.361.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.364.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.480.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.640.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.691.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.781.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.815.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.950.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
4.118.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
4.207.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
4.580.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 550 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Độ cao đẩy (m): 6.8 / Độ hút sâu (m): 2.2 / Trọng lượng (kg): 6.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.900.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 1 / Lưu lượng (lít/phút): 10.8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Ebara / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (lít/phút): 2900 / Độ cao đẩy (m): 0 / Độ hút sâu (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
5.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
5.016.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (W): 4000 / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.707.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >