• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 641.011
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
310 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KIOMIC / Công suất âm thanh (W): 200W / Loại: Stereo, Indoor/ Trọng lượng(kg): 2kg / Chiều cao(mm): 24 / Chiều dài(mm): 18 / Chiều rộng(mm): 13 / Âm thanh đầu ra: Stereo/ Xuất xứ: Trung Quốc /
320.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SUNRISE Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0
620.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SUNRISE / Công suất âm thanh (W): 9W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 2kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 320 / Chiều dài(mm): 140 / Chiều rộng(mm): 170 / Xuất xứ: Trung Quốc /
650.000 ₫
4
Loại: Stereo, Indoor/ WAY: - / Trọng lượng(kg): 2.6kg / Chiều cao(mm): 130 / Chiều dài(mm): 200 / Chiều rộng(mm): 50 / Âm thanh đầu ra: Stereo/ Xuất xứ: Trung Quốc /
700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 45W / Loại: Tweeter/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 50Hz / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 2kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 330 / Chiều dài(mm): 290 / Chiều rộng(mm): 135 / Xuất xứ: Trung Quốc /
730.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 600W Trọng lượng(kg): 2kg / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 Xuất xứ: Trung Quốc /
799.000 ₫
7
Công suất âm thanh (W): 150W Chiều cao(mm): 40 / Chiều dài(mm): 29 / Chiều rộng(mm): 27
800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 100W / Loại: Tweeter/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 330 / Chiều dài(mm): 240 / Chiều rộng(mm): 180 / Xuất xứ: Trung Quốc /
870.000 ₫
9
Hãng sản xuất: KIOMIC / Công suất âm thanh (W): 120W / Loại: Stereo, 2.0, Indoor, Outdoor/ Trọng lượng(kg): 10kg / Chiều cao(mm): 500 / Chiều dài(mm): 380 / Chiều rộng(mm): 240 / Âm thanh đầu ra: Stereo/ Xuất xứ: Trung Quốc /
920.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KIOMIC / Công suất âm thanh (W): 120W Trọng lượng(kg): 6.5kg / Chiều cao(mm): 53 / Chiều dài(mm): 30 / Chiều rộng(mm): 28
1.150.000 ₫
11
Công suất âm thanh (W): 200W / Loại: -/ WAY: - / Trọng lượng(kg): 7.2kg / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật/ Xuất xứ: - /
1.240.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 350W / Loại: Tweeter/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 6.5kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 520 / Chiều dài(mm): 20 / Chiều rộng(mm): 30 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.249.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 100W WAY: - / Trọng lượng(kg): 8kg / Chiều cao(mm): 73 / Chiều dài(mm): 47 / Chiều rộng(mm): 43 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật/ Xuất xứ: Trung Quốc /
1.290.000 ₫
14
Hãng sản xuất: BD PROFESSIONNAL AUDIO / Công suất âm thanh (W): 100W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 80Hz / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Nhiều màu / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 350 / Chiều dài(mm): 220 / Chiều rộng(mm): 240 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 80W / Loại: Tweeter/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 6kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 430 / Chiều dài(mm): 200 / Chiều rộng(mm): 255 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: RONAMAX / Công suất âm thanh (W): 300W Trọng lượng(kg): 10kg / Chiều cao(mm): 550 / Chiều dài(mm): 450 / Chiều rộng(mm): 300 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật/
1.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CALIANA / Công suất âm thanh (W): 80W Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0
1.450.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Công suất âm thanh (W): 1200W / Loại: Stereo/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 6.4kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 450 / Chiều dài(mm): 270 / Chiều rộng(mm): 290 / Xuất xứ: - /
1.470.000 ₫
19
/ Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0
1.480.000 ₫
20
Hãng sản xuất: TEMEISHENG Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0
1.490.000 ₫
21
Hãng sản xuất: KIOMIC / Loại: Stereo, Indoor, Outdoor/ Trọng lượng(kg): 7kg / Chiều cao(mm): 55 / Chiều dài(mm): 33 / Chiều rộng(mm): 24 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật, Stereo/ Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Asanzo / Công suất âm thanh (W): 80W WAY: - / Trọng lượng(kg): 12kg / Chiều cao(mm): 400 / Chiều dài(mm): 360 / Chiều rộng(mm): 250 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật/ Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: BD PROFESSIONNAL AUDIO / Công suất âm thanh (W): 180W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 550 / Chiều dài(mm): 400 / Chiều rộng(mm): 300 / Xuất xứ: - /
1.550.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 250W Trọng lượng(kg): 7.5kg / Chiều cao(mm): 49 / Chiều dài(mm): 32 / Chiều rộng(mm): 25
1.580.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 100W Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0
1.595.000 ₫
26
Hãng sản xuất: CALIANA / Công suất âm thanh (W): 150W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu vàng / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
27
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 120W / Loại: -/ WAY: - / Trọng lượng(kg): 9kg / Chiều cao(mm): 56 / Chiều dài(mm): 35 / Chiều rộng(mm): 33 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật/ Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
28
Công suất âm thanh (W): 100W / Loại: -/ WAY: - / Trọng lượng(kg): - / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật/ Xuất xứ: - /
1.660.000 ₫
29
Công suất âm thanh (W): 350W Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0
1.690.000 ₫
30
Hãng sản xuất: KIOMIC / Loại: Stereo, Indoor, Outdoor/ Trọng lượng(kg): 9.8kg / Chiều cao(mm): 510 / Chiều dài(mm): 340 / Chiều rộng(mm): 280 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật, Stereo/ Xuất xứ: Trung Quốc /
1.700.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): - / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 18kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 650 / Chiều dài(mm): 300 / Chiều rộng(mm): 350 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.740.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 800W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 12khz / Tần số thấp nhất (Hz): 100Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 12kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 560 / Chiều dài(mm): 350 / Chiều rộng(mm): 300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.749.000 ₫
33
Công suất âm thanh (W): 100W Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0
1.750.000 ₫
34
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 100W Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0
1.760.000 ₫
35
Công suất âm thanh (W): 200W / Loại: 2.0, Floorstander, Outdoor/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 5Hz / WAY: 2WAY / Số Loa: 2 / Trọng lượng(kg): 13kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): 4Ω / Mức độ âm thanh(db): 70dB / Chiều cao(mm): 620 / Chiều dài(mm): 400 / Chiều rộng(mm): 380 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.790.000 ₫
36
Hãng sản xuất: BOCK / Công suất âm thanh (W): 240W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 40Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 10kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 97dB / Chiều cao(mm): 560 / Chiều dài(mm): 350 / Chiều rộng(mm): 300 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
37
Hãng sản xuất: CALIANA / Công suất âm thanh (W): 100W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 78Hz / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 9.6kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): 88dB / Chiều cao(mm): 255 / Chiều dài(mm): 450 / Chiều rộng(mm): 278 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: RONAMAX / Công suất âm thanh (W): 350W Trọng lượng(kg): 10kg / Chiều cao(mm): 550 / Chiều dài(mm): 450 / Chiều rộng(mm): 300 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật/
1.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Công suất âm thanh (W): 180W / Loại: Stereo/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): - / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 450 / Chiều dài(mm): 375 / Chiều rộng(mm): 300 / Xuất xứ: - /
1.850.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 300W Trọng lượng(kg): 9.5kg / Chiều cao(mm): 55 / Chiều dài(mm): 35 / Chiều rộng(mm): 25
1.880.000 ₫
41
Hãng sản xuất: SANSUI / Công suất âm thanh (W): 50W / Loại: -/ WAY: - / Trọng lượng(kg): 5kg / Chiều cao(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 / Chiều rộng(mm): 0 Xuất xứ: - /
1.890.000 ₫
42
Hãng sản xuất: RONAMAX / Công suất âm thanh (W): 700W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): 20kHz / Tần số thấp nhất (Hz): 40Hz / WAY: - / Số Loa: - / Trọng lượng(kg): 15.8kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): 8Ω / Mức độ âm thanh(db): 97dB / Chiều cao(mm): 685 / Chiều dài(mm): 360 / Chiều rộng(mm): 440 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: RONAMAX / Công suất âm thanh (W): 400W Trọng lượng(kg): 12kg / Chiều cao(mm): 450 / Chiều dài(mm): 260 / Chiều rộng(mm): 230 / Âm thanh đầu ra: Đang cập nhật/ Xuất xứ: Việt Nam /
1.900.000 ₫
44
Hãng sản xuất: TEMEISHENG / Công suất âm thanh (W): 100W / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 7kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 390 / Chiều dài(mm): 230 / Chiều rộng(mm): 270 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
45
Hãng sản xuất: CALIANA / Công suất âm thanh (W): - / Loại: -/ Tần số cao nhất (kHz): - / Tần số thấp nhất (Hz): - / WAY: - / Số Loa: 1 / Trọng lượng(kg): 12kg / Màu sắc: Màu đen / Trở kháng(Ω): - / Mức độ âm thanh(db): - / Chiều cao(mm): 560 / Chiều dài(mm): 350 / Chiều rộng(mm): 400 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>