• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.803
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
204 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0.2~20mm / Đường kính dao thái: 170mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: -- /
620.000 ₫
2
Độ dày lát thái: 0.3~15mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 /
690.000 ₫
3
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
710.000 ₫
4
Độ dày lát thái: 1 ~15mm / Đường kính dao thái: 200mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
720.000 ₫
5
Độ dày lát thái: 2mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 12 /
750.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Tân Minh / Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
770.000 ₫
7
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
770.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: -- /
780.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Tân Minh / Độ dày lát thái: 0.3~15mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
820.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0.3~15mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: -- /
900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đức Thành / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
939.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0.2~20mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: -- /
940.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Hùng Phát / Độ dày lát thái: 0~11mm / Đường kính dao thái: 200mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.000.000 ₫
14
Độ dày lát thái: 0.7~1 mm / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.190.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Tân Minh / Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Đường kính dao thái: 200mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.320.000 ₫
16
Độ dày lát thái: 1 ~15mm / Đường kính dao thái: 200mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
17
Độ dày lát thái: 2mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đức Thuận / Độ dày lát thái: 2~5mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.680.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Hải Nam / Độ dày lát thái: 2mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Quang Trung / Độ dày lát thái: 2~5mm / Đường kính dao thái: 170mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
21
Độ dày lát thái: 2.0 – 2.5 / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: DUOQI / Độ dày lát thái: 2.8mm / Đường kích dao thái: - / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Quang Trung / Độ dày lát thái: 3.5mm / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Cơ Khí Châu Sơn / Độ dày lát thái: - / Đường kính dao thái: - / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Tân Minh / Công suất (W): 220 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.950.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 2mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 2.8mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
28
Công suất (W): 180 / Trọng lượng (kg): 18 /
2.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Duoqi / Độ dày lát thái: 3.5mm / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 18 /
2.120.000 ₫
31
Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: -- /
2.150.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0,5~1mm / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.180.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: -- /
2.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Quang Trung / Độ dày lát thái: 3.5mm / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.780.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Gorenje / Độ dày lát thái: 0~15mm / Đường kính dao thái: 190mm / Công suất (W): 150 / Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: -- /
3.170.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Tân Minh / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.200.000 ₫
38
Độ dày lát thái: 2mm / Đường kính dao thái: 170mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.280.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: Đang cập nhật / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: -- /
3.290.000 ₫
40
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 0.6- 8mm / Đường kính dao thái: 70mm / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: -- /
3.400.000 ₫
41
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: - / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.600.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: 3mm / Đường kính dao thái: Đang cập nhật / Công suất (W): 550 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.600.000 ₫
43
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Gorenje / Độ dày lát thái: 0~15mm / Đường kính dao thái: 170mm / Công suất (W): 180 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: -- /
3.980.000 ₫
45
Hãng sản xuất: - / Độ dày lát thái: - / Đường kính dao thái: 220mm / Công suất (W): 200 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.120.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >