• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 645.682
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
40 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 8.19 / Điện áp không tải (V): 16 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.440.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Riland / Công suất định mức (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 55 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 7.7 / Điện áp không tải (V): 50 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất định mức (KVA): 8 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Vietnam /
10.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 13.2 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.850.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất định mức (KVA): 10 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 27 / Xuất xứ: Vietnam /
11.480.000 ₫
7
Công suất định mức (KVA): 11.1 / Điện áp không tải (V): 15 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 26.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất định mức (KVA): 13.7 / Điện áp không tải (V): 58 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: China /
15.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 11 / Điện áp không tải (V): 35 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 70 / Suất xứ: Vietnam /
16.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: YIN-XIANG / Công suất định mức (KVA): 9.8 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 35 / Trọng lượng (kg): 87 / Suất xứ: China /
16.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 14 / Điện áp không tải (V): 40 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 105 / Suất xứ: Vietnam /
16.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: HANSHEN / Công suất định mức (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 51 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 125 / Xuất xứ: China /
23.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất định mức (KVA): 19 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: Vietnam /
24.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Weldcom / Công suất định mức (KVA): 24.5 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Trung Quốc /
25.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: DONSUN / Công suất định mức (KVA): 31.9 / Điện áp không tải (V): 66 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 190 / Suất xứ: China /
25.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất định mức (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 50 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 130 / Xuất xứ: China /
27.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất định mức (KVA): 31.9 / Điện áp không tải (V): 66 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 190 / Xuất xứ: China /
27.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: HUTONG / Công suất định mức (KVA): 31 / Điện áp không tải (V): 44 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 145 /
28.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất định mức (KVA): 32 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
28.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: HANSHEN / Công suất định mức (KVA): 32 / Điện áp không tải (V): 70 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 175 / Xuất xứ: China /
28.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Wim / Công suất định mức (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 44 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 126.5 / Xuất xứ: Malaysia /
32.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 128 / Xuất xứ: Taiwan /
33.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Wim / Công suất định mức (KVA): 20 / Điện áp không tải (V): 53 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 139 / Xuất xứ: Malaysia /
39.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Samsung / Công suất định mức (KVA): 13.5 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
42.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Otc Daihen / Công suất định mức (KVA): 18 / Điện áp không tải (V): 15 / Chu kỳ tải (%): 40 / Trọng lượng (kg): 131 /
45.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 31.9 / Điện áp không tải (V): 16 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 145 / Xuất xứ: Japan /
46.890.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Otc Daihen / Công suất định mức (KVA): 31.5 / Điện áp không tải (V): 15 / Chu kỳ tải (%): 40 / Trọng lượng (kg): 172 /
49.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Samsung / Công suất định mức (KVA): 32 / Điện áp không tải (V): 65 / Chu kỳ tải (%): 80 / Trọng lượng (kg): 150 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
51.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 13.5 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 56 / Xuất xứ: - /
51.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 31.9 / Điện áp không tải (V): 46 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
52.340.000 ₫
32
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 16.2 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 52 / Xuất xứ: - /
53.340.000 ₫
33
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 23.3 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 100 / Trọng lượng (kg): 62 / Xuất xứ: - /
59.980.000 ₫
34
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 45 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 100 / Trọng lượng (kg): 232 / Xuất xứ: - /
78.900.000 ₫
35
Hãng sản xuất: PANASONIC / Công suất định mức (KVA): 14.5 / Điện áp không tải (V): 73 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: - /
96.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: ASEA / Công suất định mức (KVA): 16 / Điện áp không tải (V): 68 / Chu kỳ tải (%): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: ASEA / Công suất định mức (KVA): 22 / Điện áp không tải (V): 68 / Chu kỳ tải (%): 40 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: ASEA / Công suất định mức (KVA): 45 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 173 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: ASEA / Công suất định mức (KVA): 45 / Điện áp không tải (V): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Trọng lượng (kg): 210 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: DONSUN / Công suất định mức (KVA): 0 / Điện áp không tải (V): 40 / Chu kỳ tải (%): 0 / Trọng lượng (kg): 145 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng