• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.750
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
229 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Yokota / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: CROWN / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2100 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng điện, / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 90 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 312 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 2.45 / Xuất xứ: Taiwan /
1.550.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Ozito / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.600.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 190 / Chức năng: Dùng pin/ Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.650.000 ₫
6
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 900 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Dùng điện/ Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.740.000 ₫
7
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 102 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 1.14 / Xuất xứ: Taiwan /
1.750.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TOPTUL / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 160 / Nén khí (lít/giây): 3.92 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 102 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: FIREBIRD / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 570 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Nén khí (lít/giây): 8.76 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 7 / Chức năng: Dùng điện, / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
1.990.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Casar / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 340 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: China /
2.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Nén khí (lít/giây): 5.05 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 120 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Japan /
2.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kocu / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kocu / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.230.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 90 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 285 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 24.6 / Xuất xứ: Taiwan /
2.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Daikoku / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 75 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 1.12 / Xuất xứ: Japan /
2.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 850 / Chức năng: Dùng điện/ Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Obase / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 480 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.468.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Starex / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 25 Trọng lượng (kg): 2.63 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 900 / Chức năng: Dùng điện/ Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 90 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 122 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Taiwan /
2.560.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Obase / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng điện/ Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.600.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12500 / Nén khí (lít/giây): 5.6 / Truyền động curoa (mm): 10 / Ngẫu lực (Nm): 120 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 0.91 / Xuất xứ: Japan /
2.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Japan /
2.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 90 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 680 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Taiwan /
2.750.000 ₫
27
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Nén khí (lít/giây): 13.48 / Truyền động curoa (mm): 16 / Ngẫu lực (Nm): 500 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Japan /
2.780.000 ₫
28
Hãng sản xuất: IR / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 678 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Armenia /
2.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Nén khí (lít/giây): 13.48 / Truyền động curoa (mm): 16 / Ngẫu lực (Nm): 500 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Japan /
2.820.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Starex / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 25 Trọng lượng (kg): 2.63 / Xuất xứ: - /
2.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Kocu / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1800 Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.190.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.190.000 ₫
33
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 565 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: Taiwan /
3.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Toptul / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 Trọng lượng (kg): 2.73 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Banzai / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Nén khí (lít/giây): 7.5 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Banzai / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4600 / Nén khí (lít/giây): 16.7 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 0 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 5.4 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Top / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 680 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều/ Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Taiwan /
3.200.000 ₫
38
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Chiều dài Bulông (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6300 / Nén khí (lít/giây): 9.8 / Truyền động curoa (mm): 12.7 / Ngẫu lực (Nm): 570 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Điều tốc vô cấp, Đảo chiều, / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Japan /
3.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6300 / Nén khí (lít/giây): 14.49 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 570 / Chức năng: Dùng máy nén khí/ Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Japan /
3.200.000 ₫
40
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1600 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1600 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Dùng điện/ Trọng lượng (kg): 7.3 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.290.000 ₫
41
Hãng sản xuất: East / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6500 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1350 / Chức năng: Dùng máy nén khí, Dùng điện/ Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.290.000 ₫
42
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 950 Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.300.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Banzai / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Nén khí (lít/giây): 20 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 550 / Chức năng: Dùng máy nén khí, / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
44
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Nén khí (lít/giây): 11.8 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 50 / Chức năng: Dùng điện, / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Japan /
3.300.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Airpro / Công suất (W): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8800 / Nén khí (lít/giây): 0 / Truyền động curoa (mm): 0 / Ngẫu lực (Nm): 1288 Trọng lượng (kg): 2.08 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.400.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >