• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.876
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Casadei / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Chiều dày gia công (mm): 80 / Tốc độ trục chính (v/p): 4000 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 6000 / Công suất môtơ chính (HP): 13 / Công suất môtơ vạch (HP): 1 / Trọng lượng máy (kg): 3500 / Xuất xứ: Ý /
15.599.999 ₫
2
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Chiều dài gia công (mm): 0 / Chiều dày gia công (mm): 400 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 480 / Công suất môtơ chính (HP): 11 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 679 / Xuất xứ: Việt Nam /
16.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đình Mộc / Chiều dài gia công (mm): 0 / Chiều dày gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 4500 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 700 / Xuất xứ: Việt Nam /
27.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Chiều dài gia công (mm): 300 / Chiều dày gia công (mm): 200 / Tốc độ trục chính (v/p): 1500 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 11 / Công suất môtơ vạch (HP): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 1440 / Xuất xứ: Việt Nam /
145.000.000 ₫
5
Chiều dài gia công (mm): 3200 / Chiều dày gia công (mm): 3800 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5000 /
200.000.000 ₫
6
Chiều dài gia công (mm): 4300 / Chiều dày gia công (mm): 4250 / Tốc độ trục chính (v/p): 150 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 5000 /
300.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Chiều dài gia công (mm): 2700 / Chiều dày gia công (mm): 75 / Tốc độ trục chính (v/p): 4000 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 7000 / Công suất môtơ chính (HP): 11 / Công suất môtơ vạch (HP): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 2000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
630.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Jeffer / Chiều dài gia công (mm): 0 / Chiều dày gia công (mm): 800 / Tốc độ trục chính (v/p): 10 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 1 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1200 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Sealey / Chiều dài gia công (mm): 0 / Chiều dày gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0.6 / Xuất xứ: United Kingdom /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Gongyou / Chiều dài gia công (mm): 2650 / Chiều dày gia công (mm): 70 / Tốc độ trục chính (v/p): 4800 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 2400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Gongyou / Chiều dài gia công (mm): 2650 / Chiều dày gia công (mm): 70 / Tốc độ trục chính (v/p): 4800 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 6500 / Công suất môtơ chính (HP): 7.5 / Công suất môtơ vạch (HP): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 2400 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Gongyou / Chiều dài gia công (mm): 2600 / Chiều dày gia công (mm): 60 / Tốc độ trục chính (v/p): 2840 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 2 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1160 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Taichan / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Chiều dày gia công (mm): 80 / Tốc độ trục chính (v/p): 4800 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 6500 / Công suất môtơ chính (HP): 13 / Công suất môtơ vạch (HP): 3 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Giben / Chiều dài gia công (mm): 0 / Chiều dày gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Fulunte / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Chiều dày gia công (mm): 80 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 4500 / Công suất môtơ chính (HP): 4 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Fulunte / Chiều dài gia công (mm): 3000 / Chiều dày gia công (mm): 70 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 4500 / Công suất môtơ chính (HP): 4 / Công suất môtơ vạch (HP): 0.8 / Trọng lượng máy (kg): 800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: - / Chiều dài gia công (mm): 2690 / Chiều dày gia công (mm): 80 / Tốc độ trục chính (v/p): 4700 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 2760 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: - / Chiều dài gia công (mm): 3280 / Chiều dày gia công (mm): 3280 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Chiều dài gia công (mm): 0 / Chiều dày gia công (mm): 0 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 15 / Công suất môtơ vạch (HP): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 910 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: - / Chiều dài gia công (mm): 0 / Chiều dày gia công (mm): 600 / Tốc độ trục chính (v/p): 0 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 0 / Công suất môtơ vạch (HP): 0 / Trọng lượng máy (kg): 509 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Chiều dài gia công (mm): 300 / Chiều dày gia công (mm): 200 / Tốc độ trục chính (v/p): 1500 / Tốc độ lưỡi cưa vạch (v/p): 0 / Công suất môtơ chính (HP): 11 / Công suất môtơ vạch (HP): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 1850 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Gongyou / Chiều dài gia công (mm): 3200 / Chiều dày gia công (mm): 60 / Công suất môtơ chính (HP): 16 / Trọng lượng máy (kg): 2000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng