• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.727
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
363 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: - /
600.000 ₫
2
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
839.000 ₫
3
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
839.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Osuka / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 400 / Trọng lượng máy (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Gavin / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 8 / Xuất xứ: Đài Loan /
940.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Henghu / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
960.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
980.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Henghu / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
990.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Henghu / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
990.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Henghu / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
990.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.090.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.140.000 ₫
13
Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 12 /
1.140.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.160.000 ₫
15
Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 17 /
1.170.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 0.85 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.179.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.179.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.250.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.290.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.290.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.290.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Henghu / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.290.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Henghu / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
24
Hãng sản xuất: NINGBO / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.350.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Ludi / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.350.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 25 / Xuất xứ: Vietnam /
1.350.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.350.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.370.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Henghu / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.390.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 350 / Lực ly tâm: 2840 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
31
Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 20 /
1.410.000 ₫
32
Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 20 /
1.440.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 700 / Lực ly tâm: 2840 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.450.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.490.000 ₫
35
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (kW): 1500 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
36
Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
1.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
1.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: - / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 500 / Lực ly tâm: 2840 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.539.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TCVN / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
1.620.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 20 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 27 / Xuất xứ: Japan /
1.650.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Trường Mạnh / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.650.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Henghu / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.690.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>