• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.913
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
75 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Nasa / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Ý /
2.463.500 ₫
2
Hãng sản xuất: TECPOS / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Korea /
2.950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
3.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
3.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: - /
4.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
4.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 250 / Chiều dài trục nòng (mm): 200 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 90 / Trọng lượng (kg): 50 /
4.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 13 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 53 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 58 / Xuất xứ: China /
5.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TECPOS / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Korea /
6.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
7.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 250 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 90 / Trọng lượng (kg): 53 / Xuất xứ: China /
7.490.000 ₫
16
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
7.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
7.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 290 / Chiều dài trục nòng (mm): 400 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 90 / Trọng lượng (kg): 50 /
8.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 117 / Xuất xứ: China /
8.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
8.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
8.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 16 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: China /
8.490.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: China /
8.900.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 120 / Xuất xứ: China /
9.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 18 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 140 / Xuất xứ: China /
9.700.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
10.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 1 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 105 / Xuất xứ: Vietnam /
10.980.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 1 / Chiều dài trục nòng (mm): 48 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: China /
11.000.000 ₫
30
Công suất (HP): 2 / Chiều dài trục nòng (mm): 300 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
11.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 1 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
11.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 250 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 120 / Trọng lượng (kg): 75 / Xuất xứ: China /
12.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 370 / Chiều dài trục nòng (mm): 400 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 90 / Trọng lượng (kg): 100 /
12.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Hàn Việt / Công suất (HP): 1 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
13.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 1 / Chiều dài trục nòng (mm): 48 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: China /
13.200.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 2 / Chiều dài trục nòng (mm): 45 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 1 / Chiều dài trục nòng (mm): 58 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: China /
14.300.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 2 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.400.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.700.000 ₫
41
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 193 / Xuất xứ: China /
15.700.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Rems / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
16.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
17.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
17.400.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 155 / Xuất xứ: China /
18.000.000 ₫
Trang:  1  2  >