• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.172
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
114 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.1 /
130.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ACZ / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 32000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
240.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ACZ / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 32000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 130 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: - /
425.000 ₫
5
Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 0 /
440.000 ₫
6
Hãng sản xuất: FEG / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 250000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
550.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Anchor / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
610.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: - /
660.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ingco / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: - /
714.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ACZ / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 18000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
750.000 ₫
11
Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 250000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
750.000 ₫
12
Tốc độ có tải (vòng/phút): 350 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 500 / Đường kính đá mài (mm): 10 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
770.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Aeropro / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
770.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Koca / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1 /
800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Dca / Tốc độ có tải (vòng/phút): 7200 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
870.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Stanley / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 30000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Mỹ /
879.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Aeropro / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 20000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
879.000 ₫
18
Hãng sản xuất: HELI / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: - /
880.000 ₫
19
Hãng sản xuất: CROWN / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 27000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.35 / Xuất xứ: Đài Loan /
900.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Stanley / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.4 / Xuất xứ: Mỹ /
970.000 ₫
22
Hãng sản xuất: PIGEON / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0.46 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Keyang / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 26000 / Đường kính đá mài (mm): 32 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: - /
1.090.000 ₫
25
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.100.000 ₫
26
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.100.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 20000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.62 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.100.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: PEFA / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Maktec / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 33000 / Đường kính đá mài (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Ozito / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Vertex / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.13 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Ken / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23500 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 25000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 264 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.490.000 ₫
35
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ có tải (vòng/phút): 23000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Hymair / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 54000 / Đường kính đá mài (mm): 3 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.520.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 28000 / Đường kính đá mài (mm): 19 / Trọng lượng (kg): 0.97 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.600.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Onpin / Tốc độ có tải (vòng/phút): 25000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0.36 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.650.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 18000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.45 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.700.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Ozito / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 35000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Úc /
1.700.000 ₫
42
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0.46 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.720.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 38 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.760.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Koca / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.800.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 20000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.55 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  >