• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.747
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
7 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 60 / Chu kỳ làm việc (%): 60 / Trọng lượng (Kg): 500 / Xuất xứ: Việt Nam /
48.860.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 200 / Chu kỳ làm việc (%): 60 / Trọng lượng (Kg): 1800 / Xuất xứ: Việt Nam /
48.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 150 / Chu kỳ làm việc (%): 60 / Trọng lượng (Kg): 1000 / Xuất xứ: Việt Nam /
48.920.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 120 / Chu kỳ làm việc (%): 60 / Trọng lượng (Kg): 1600 / Xuất xứ: Việt Nam /
48.950.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 80 / Chu kỳ làm việc (%): 60 / Trọng lượng (Kg): 1200 / Xuất xứ: Việt Nam /
48.980.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 120 / Chu kỳ làm việc (%): 60 / Trọng lượng (Kg): 900 / Xuất xứ: Việt Nam /
98.940.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 200 / Chu kỳ làm việc (%): 60 / Trọng lượng (Kg): 1500 / Xuất xứ: Việt Nam /
198.950.000 ₫