• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.571
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
66 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: Motovario / Xuất xứ: Italy /
2.600.000 ₫
2
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: Makishinko / Xuất xứ: Japan /
2.700.000 ₫
3
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: Zendor / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.850.000 ₫
4
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: Makishinko / Xuất xứ: Japan /
2.900.000 ₫
5
Loại hộp: - / Hãng sản xuất: Dolin / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.400.000 ₫
6
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: YEONI / Công suất (kW): 1 / Xuất xứ: Taiwan /
3.850.000 ₫
7
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: Zendor / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.500.000 ₫
8
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: YEON / Xuất xứ: Taiwan /
5.678.000 ₫
9
Loại hộp: Loại CN / Hãng sản xuất: LIMING / Xuất xứ: Taiwan /
6.500.000 ₫
10
Loại hộp: - / Hãng sản xuất: CHENTA / Xuất xứ: Taiwan /
6.800.000 ₫
11
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: Makishinko / Xuất xứ: Japan /
7.000.000 ₫
12
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: Makishinko / Xuất xứ: Japan /
7.850.000 ₫
13
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: CHENTA / Xuất xứ: Taiwan /
8.800.000 ₫
14
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Taiwan /
8.800.000 ₫
15
Loại hộp: Loại M / Hãng sản xuất: LIMING / Xuất xứ: Taiwan /
8.890.000 ₫
16
Loại hộp: Bánh vít trục vít / Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
17
Loại hộp: - / Hãng sản xuất: Dolin / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.500.000 ₫
18
Loại hộp: Bánh răng côn trụ / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany /
25.500.000 ₫
19
Loại hộp: - / Hãng sản xuất: Dolin / Công suất (kW): 5.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
46.000.000 ₫
20
Loại hộp: - / Hãng sản xuất: Dolin / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
919.000.000 ₫
21
Loại hộp: - / Hãng sản xuất: Dolin / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
919.000.000 ₫
22
Loại hộp: - / Hãng sản xuất: Dolin / Công suất (kW): 2.2 / Xuất xứ: Đài Loan /
919.000.000 ₫
23
Loại hộp: Bánh răng hành tinh / Hãng sản xuất: Siemens / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
24
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 0.37 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
25
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 0.37 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
26
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 0.75 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
27
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 1.5 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
28
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 1.5 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
29
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 2.2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
30
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 2.2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
31
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 3.7 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
32
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 3.7 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
33
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 5.5 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
34
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 5.5 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
35
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 7.5 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
36
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 0.37 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
37
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 0.37 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
38
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 0.75 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
39
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 0.75 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
40
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 1.5 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
41
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 1.5 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
42
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 2.2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
43
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 2.2 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
44
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 3.7 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
45
Loại hộp: Chân đế / Hãng sản xuất: VIHEM / Công suất (kW): 3.7 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >