• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.916
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
31 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Yunguang / Độ dày chứng từ(mm): 70 / Công suất (W): 80 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14 /
2.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 15 /
2.400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Yunguang / Độ dày chứng từ(mm): 60 / Công suất (W): 180 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14 /
2.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 60 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 13.5Kg /
2.550.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DS / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 220 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 15 /
2.550.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 15 /
2.580.000 ₫
7
Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 250 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 15 /
2.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Balion / Độ dày chứng từ(mm): 60 / Công suất (W): 180 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14 /
2.620.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Balion / Độ dày chứng từ(mm): 100 / Công suất (W): 80 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14.5kg /
2.650.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Balion / Độ dày chứng từ(mm): 100 / Công suất (W): 80 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng (kg): 14.5kg /
2.650.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DGCO / Độ dày chứng từ(mm): 90 / Công suất (W): 80 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14.5kg /
2.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DGCO / Độ dày chứng từ(mm): 90 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : - /
3.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 80 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 15 /
3.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: H&H / Độ dày chứng từ(mm): 51 / Công suất (W): 350 / Trọng lượng : 18 /
3.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 8 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 14 /
4.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 15kg /
5.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 120 / Công suất (W): 150 / Trọng lượng : 7.5kg /
6.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: HP / Độ dày chứng từ(mm): 100 / Công suất (W): 180 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 16Kg /
6.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 0 /
6.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 180 / Trọng lượng : 25 /
8.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 220 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 19 /
11.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: OUDIS / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 280 / Trọng lượng : 18 /
11.298.000 ₫
23
Hãng sản xuất: OUDIS / Độ dày chứng từ(mm): 50 / Công suất (W): 280 / Trọng lượng : 19.5 /
11.298.000 ₫
24
Hãng sản xuất: OUDIS / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 280 / Trọng lượng : 0 /
11.298.000 ₫
25
Hãng sản xuất: PostOA / Độ dày chứng từ(mm): 120 / Công suất (W): 300 / Trọng lượng : 14 /
14.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 200 / Trọng lượng : 33 /
23.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 200 / Trọng lượng : 45 /
23.400.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 0 /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 72 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng : 45 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 6 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 38 /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: - / Độ dày chứng từ(mm): 6 / Công suất (W): 0 / Chức năng tự động luồn dây / Trọng lượng : 0 /
Liên hệ gian hàng