• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.252
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
122 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt: 210 / Tốc độ không tải (rpm): 4200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 1200 / Xuất xứ: Australia /
1.280.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.690.000 ₫
3
Hãng sản xuất: GOMES / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
4
Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.840.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Cromax / Công suất (W): 1860 / Xuất xứ: - /
1.860.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Nhật bản /
1.940.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Osuka / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.090.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Master / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 6000 / Chức năng: -, Cắt góc nghiêng, Cắt trượt/ Độ ồn (dB): 50 / Công suất (W): 1850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.090.000 ₫
9
Hãng sản xuất: PIGEON / Đường kính lưỡi cắt: 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 800 / Xuất xứ: China /
2.220.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Miter Saw / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cắt trượt/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.350.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Boson / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 6000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cắt trượt/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: - /
2.430.000 ₫
12
Hãng sản xuất: ACZ / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cắt trượt/ Độ ồn (dB): 10 / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: Malaysia /
2.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Sencan / Công suất (W): 2000 / Xuất xứ: - /
2.720.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt: 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 /
2.750.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Gihu / Đường kính lưỡi cắt: 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
2.750.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Gihu / Đường kính lưỡi cắt: 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
2.750.000 ₫
17
Hãng sản xuất: OZITO / Đường kính lưỡi cắt: 254 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 1800 / Xuất xứ: Australia /
2.780.000 ₫
18
Hãng sản xuất: FEG / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1850 / Xuất xứ: - /
2.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: OZITO / Đường kính lưỡi cắt: 254 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 1800 / Xuất xứ: Australia /
2.840.000 ₫
20
Hãng sản xuất: OZITO / Đường kính lưỡi cắt: 210 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 1600 / Xuất xứ: Australia /
2.850.000 ₫
21
Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 3800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1800 /
2.850.000 ₫
22
Hãng sản xuất: PIGEON / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 6000 Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1750 / Xuất xứ: China /
2.859.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.899.000 ₫
24
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: - /
2.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: PIGEON / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 6000 Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1750 / Xuất xứ: China /
2.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Maxpro / Đường kính lưỡi cắt: 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Dera / Đường kính lưỡi cắt: 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cắt trượt/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Huipu / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.100.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.140.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TBS / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Gavin / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 6000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.200.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Master / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Master / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: FEG / Đường kính lưỡi cắt: 250 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1380 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Huipu / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cắt trượt/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1850 / Xuất xứ: - /
3.210.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Sencan / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cắt trượt/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1380 / Xuất xứ: China /
3.250.000 ₫
37
Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1900 /
3.270.000 ₫
38
Hãng sản xuất: PIT / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 6000 / Chức năng: -, Cắt góc nghiêng, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Xuất xứ: China /
3.300.000 ₫
39
Hãng sản xuất: FEG / Đường kính lưỡi cắt: 250 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: - /
3.350.000 ₫
40
Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: - /
3.400.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Hyundai / Công suất (W): 1900 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt: 255 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Ozito / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Úc /
3.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: FEG / Đường kính lưỡi cắt: 250 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 1650 / Xuất xứ: - /
3.700.000 ₫
45
Hãng sản xuất: SEKYO / Đường kính lưỡi cắt: 225 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Xuất xứ: China /
3.750.000 ₫
Trang:  1  2  3  >