• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.783
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
233 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân có trụ / Khả năng cân được (kg): 30 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 6 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 3 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 15 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 15 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TANAKA / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Kiểu khác / Khả năng cân được (kg): 40 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Kiểu khác / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ACLAS / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân có trụ / Khả năng cân được (kg): 30 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Taiwan /
1.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: KENDY / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 15 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: KERDY / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 3 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: KENDY / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.100.000 ₫
18
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 3 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: QUA / Khả năng cân được (kg): 30 / Xuất xứ: Taiwan /
2.190.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Kiểu khác / Khả năng cân được (kg): 30 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Kiểu khác / Khả năng cân được (kg): 3 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Kiểu khác / Khả năng cân được (kg): 15 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân có trụ / Khả năng cân được (kg): 0 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.230.000 ₫
25
Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: RS232, Không dây/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 30 /
2.295.000 ₫
26
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Kiểu khác / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.400.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: QUA / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Kiểu khác / Khả năng cân được (kg): 6 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TSCALE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 0 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Cân có trụ / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.600.000 ₫
33
Hãng sản xuất: ACOM / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 15 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 12 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Korea /
2.650.000 ₫
34
Hãng sản xuất: ACOM / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 3 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 12 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Korea /
2.660.000 ₫
35
Hãng sản xuất: ACOM / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 12 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Korea /
2.660.000 ₫
36
Hãng sản xuất: ACOM / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 6 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 12 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Korea /
2.660.000 ₫
37
Khả năng cân được (kg): 0 /
2.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: - / Loại cân: - / Khả năng cân được (kg): 0 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Taiwan /
2.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: -/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 15 Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Korea /
2.900.000 ₫
41
Hãng sản xuất: - / Loại cân: Kiểu khác / Khả năng cân được (kg): 6 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: America /
2.980.000 ₫
42
Hãng sản xuất: KENDY / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.100.000 ₫
43
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 6 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
44
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 30 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
45
Hãng sản xuất: UTE / Loại cân: Cân bàn / Khả năng cân được (kg): 3 / Kết nối: RS232/ Tốc độ in (mm/giây): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >