• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 645.681
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 2 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 25 / Dòng rò (mA): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
470.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 2 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 25 / Dòng rò (mA): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
472.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 2 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 40 / Dòng rò (mA): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
502.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 2 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 32 / Dòng rò (mA): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
502.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 2 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 40 / Dòng rò (mA): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
502.000 ₫
6
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 2 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 32 / Dòng rò (mA): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
502.000 ₫
7
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 4 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 25 / Dòng rò (mA): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
721.000 ₫
8
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 4 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 32 / Dòng rò (mA): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
775.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 4 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 40 / Dòng rò (mA): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
775.000 ₫
10
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 4 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 40 / Dòng rò (mA): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
780.000 ₫
11
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 4 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 32 / Dòng rò (mA): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
780.000 ₫
12
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 4 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 63 / Dòng rò (mA): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.025.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MPE / Loại: 4 pha / Số cực: - / Khả năng cắt (KA): 0 / Dòng định mức (A): 63 / Dòng rò (mA): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.118.000 ₫