• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 643.387
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
107 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V, 120V, 100V, / Công suất: 0.5KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62 / Trọng lượng (Kg): 6.2 /
790.000 ₫
2
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, 120V, 100V, / Công suất: 0.5KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62 / Trọng lượng (Kg): 4.8 /
1.230.000 ₫
3
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: 1KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.310.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 50V ~ 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, 120V/ Công suất (KVA): 1 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.410.000 ₫
5
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: 1KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.410.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V/ Công suất (KVA): - / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.410.000 ₫
7
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: - / Điện áp ra: 220V, / Công suất: 1KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.620.000 ₫
8
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, 110V/ Công suất (KVA): 2 / Xuất xứ: Việt Nam / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.070.000 ₫
9
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: 2KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.070.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 50V ~ 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, 120V/ Công suất (KVA): 2 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.150.000 ₫
11
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: 2KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.150.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V, 120V, 100V/ Công suất (KVA): 2 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 9.19 /
2.150.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, 120V/ Công suất (KVA): 3 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 11 /
2.530.000 ₫
14
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 50V ~ 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, 120V, / Công suất: 3KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.810.000 ₫
15
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, / Công suất: 3KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.810.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 100V ~ 240V / Điện áp ra: 220V/ Công suất (KVA): 3 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.810.000 ₫
17
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: 5KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.180.000 ₫
18
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V/ Công suất (KVA): 5 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.180.000 ₫
19
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 50V ~ 250V / Điện áp ra: 220V, 100V, / Công suất: 5KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, 100V/ Công suất (KVA): 7.5 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: - / Điện áp ra: -, / Công suất: - / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (Kg): 15.1 /
3.630.000 ₫
22
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V/ Công suất (KVA): 5 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.630.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V/ Công suất (KVA): 5 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.630.000 ₫
24
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 50V ~ 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, 120V, / Công suất: 5KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.630.000 ₫
25
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 90V - 240V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: 5KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V, 100V/ Công suất (KVA): 5 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 15 /
4.030.000 ₫
27
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, / Công suất: 7.5KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.510.000 ₫
28
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 260V ~ 430V / Điện áp ra: 380V, / Công suất: 3KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: Ổn áp 3 pha khô / Tần số (Hz): 49 ~ 62 / Trọng lượng (Kg): 26 /
4.540.000 ₫
29
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 100V ~ 240V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: - / Xuất xứ: - / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.810.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 50V - 240V / Điện áp ra: 220V/ Công suất (KVA): 5 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.850.000 ₫
31
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, / Công suất: 10KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
4.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.150.000 ₫
33
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 90V - 240V / Điện áp ra: 220V, 110V, / Công suất: 10KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.150.000 ₫
34
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: 10KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.150.000 ₫
35
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 160V - 430V / Điện áp ra: -/ Công suất (KVA): 10 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 3 pha khô / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (Kg): 45 /
5.680.000 ₫
36
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 50V ~ 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, 120V, / Công suất: 7.5KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.760.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Lioa / Điện áp vào: 90V - 250V / Điện áp ra: 220V, 100V/ Công suất (KVA): 7.5 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 0 /
5.760.000 ₫
38
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 260V ~ 430V / Điện áp ra: 380V, / Công suất: 6KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: Ổn áp 3 pha khô / Tần số (Hz): 49 ~ 62 / Trọng lượng (Kg): 30.5 /
6.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 100V ~ 240V / Điện áp ra: 220V, / Công suất: - / Xuất xứ: - / Loại ổn áp: 1 pha / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (Kg): 0 /
7.130.000 ₫
40
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 90V - 240V / Điện áp ra: 220V, 110V/ Công suất (KVA): 10 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: - / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (Kg): 39.5 /
7.460.000 ₫
41
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 50V - 240V / Điện áp ra: 220V, 110V, / Công suất: 10KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
7.460.000 ₫
42
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 50V ~ 250V / Điện áp ra: 220V, 120V, 100V/ Công suất (KVA): 10 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: - / Tần số (Hz): 49 ~ 62Hz / Trọng lượng (Kg): 32 /
7.460.000 ₫
43
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 160V - 430V / Điện áp ra: -/ Công suất (KVA): 6 / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 3 pha khô / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (Kg): 32 /
8.120.000 ₫
44
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 260V ~ 430V / Điện áp ra: 380V, / Công suất: 10KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: Ổn áp 3 pha khô / Tần số (Hz): 49 ~ 62 / Trọng lượng (Kg): 42.6 /
8.530.000 ₫
45
Hãng sản xuất: LiOA / Điện áp vào: 150(130V) - 250V / Điện áp ra: 220V, 110V, / Công suất: 15KVA / Xuất xứ: Việt Nam / Loại ổn áp: 1 pha / Trọng lượng (Kg): 0 /
9.290.000 ₫
Trang:  1  2  3  >