• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.627
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.950.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Quay tay / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Nhật /
3.850.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Piusi / Kiểu bơm: Cánh gạt / Lưu lượng (L/min): 56 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italia /
5.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 65 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.230.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Cheonsei / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
12.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 80 / Trọng lượng (kg): 3.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
14.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 55 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
16.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 50 / Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
17.600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 35 / Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 50 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 70 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
27.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 40 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
34.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 10 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Nhật /
37.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật /
39.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 35 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
40.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 30 / Trọng lượng (kg): 6.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
46.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 65 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
48.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: Trục đứng / Lưu lượng (L/min): 55 / Trọng lượng (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Aquasystem / Kiểu bơm: - / Lưu lượng (L/min): 65 / Trọng lượng (kg): 4.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng