• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.284
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
68 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: M&MPRO Sai số: - / Xuất xứ: United States /
280.000 ₫
2
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Mỹ /
400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: M&MPRO / Chức năng: -/ Sai số: ±1% / Xuất xứ: United States /
500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: ±1% / Xuất xứ: Mỹ /
530.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TigerDirect Sai số: - / Xuất xứ: United States /
540.000 ₫
6
Hãng sản xuất: APECH / Chức năng: Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm đồng thời, Bộ nhớ lưu lại chỉ số nhiệt độ max, min, Có thể tháo rời bộ cảm biến bên ngoài, Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: - / Xuất xứ: Japan /
550.000 ₫
7
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Mỹ /
550.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, / Sai số: - / Xuất xứ: China /
550.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TigerDirect Xuất xứ: China /
690.000 ₫
10
Hãng sản xuất: M&MPRO / Chức năng: -/ Sai số: - / Xuất xứ: China /
700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -/ Sai số: - / Xuất xứ: United States /
700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: M&mpro Xuất xứ: Mỹ /
740.000 ₫
13
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Mỹ /
750.000 ₫
14
Hãng sản xuất: M&MPRO Sai số: - / Xuất xứ: United States /
824.500 ₫
15
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, / Sai số: - / Xuất xứ: China /
850.000 ₫
16
Hãng sản xuất: TigerDirect Sai số: - / Xuất xứ: China /
880.000 ₫
17
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Mỹ /
900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: M&MPRO / Chức năng: Hiển thị nhiệt độ và độ ẩm đồng thời/ Sai số: - / Xuất xứ: - /
950.000 ₫
19
Hãng sản xuất: TigerDirect Sai số: - / Xuất xứ: - /
990.000 ₫
20
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Mỹ /
1.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: TigerDirect Xuất xứ: China /
1.250.000 ₫
22
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Mỹ /
1.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: M&mpro Xuất xứ: Mỹ /
1.400.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TigerDirect Sai số: ±1% / Xuất xứ: America /
1.400.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TigerDirect Xuất xứ: America /
1.440.000 ₫
26
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -/ Sai số: ±1% / Xuất xứ: United States /
1.600.000 ₫
27
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: - / Xuất xứ: - /
1.650.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Sanwa / Chức năng: Chọn đơn vị đo độ C - F/ Sai số: - / Xuất xứ: Japan /
1.700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Mỹ /
1.750.000 ₫
30
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.750.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: ± 2% / Xuất xứ: China /
1.780.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: - / Xuất xứ: - /
1.790.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, Chọn đơn vị đo độ C - F/ Sai số: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.840.000 ₫
34
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: - / Xuất xứ: China /
1.890.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TigerDirect Xuất xứ: America /
1.980.000 ₫
36
Hãng sản xuất: M&mpro Sai số: - / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.050.000 ₫
37
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: ± 2% / Xuất xứ: China /
2.200.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Smart Sensor Xuất xứ: China /
2.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: ± 2% / Xuất xứ: China /
2.290.000 ₫
40
Hãng sản xuất: KIMO Sai số: - / Xuất xứ: France /
2.650.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: ± 2% / Xuất xứ: China /
2.780.000 ₫
42
Hãng sản xuất: TigerDirect / Chức năng: -, Chọn đơn vị đo độ C - F, / Sai số: ± 2% / Xuất xứ: China /
2.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TigerDirect Xuất xứ: China /
3.150.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Fluke / Chức năng: Bộ nhớ lưu lại chỉ số nhiệt độ max, min, Chọn đơn vị đo độ C - F/ Sai số: ±1% / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.160.000 ₫
45
Hãng sản xuất: KIMO Sai số: - / Xuất xứ: France /
3.500.000 ₫
Trang:  1  2  >