• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.306
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
193 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: OMINSU / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Shining / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 34 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
880.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Shimizu / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 34 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
890.000 ₫
4
Hãng sản xuất: OMINSU / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
955.000 ₫
5
Hãng sản xuất: OMINSU / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 19 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.050.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 34 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Korea /
1.050.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 34 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Korea /
1.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 38 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 20.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.210.000 ₫
9
Hãng sản xuất: OMINSU / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 10000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.220.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 600 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 65 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.460.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 70 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.460.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Sena / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 25 / Tổng cột áp (m): 30 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Sena / Công suất (W): 240 / Lưu lượng (L/phút): 33 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 24 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.550.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Shining / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 40 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 20 / Đường kính ống xả (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.620.000 ₫
15
Hãng sản xuất: OMINSU / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 10000 / Tổng cột áp (m): 38 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.670.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (L/phút): 30 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 35 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.725.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Sena / Công suất (W): 240 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 40 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.730.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 42 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 55 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 40 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Korea /
1.850.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 32 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 19 / Đường kính ống xả (mm): 19 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Korea /
1.850.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 38 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 14.5 / Xuất xứ: Korea /
1.940.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 32 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 18 / Đường kính ống hút (mm): 19 / Đường kính ống xả (mm): 19 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Korea /
2.050.000 ₫
23
Hãng sản xuất: OMINSU / Công suất (W): 375 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.100.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 55 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.180.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 355 / Lưu lượng (L/phút): 40 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 35 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.180.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Shiyoki / Công suất (W): 800 / Lưu lượng (L/phút): 3 / Hút sâu (mm): 8000 / Tổng cột áp (m): 45 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.185.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Hanil / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (L/phút): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.270.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Hanil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 117 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.300.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 25 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 30 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.300.000 ₫
30
Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 32 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 32 / Đường kính ống hút (mm): 34 / Đường kính ống xả (mm): 34 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italya /
2.350.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 15.5 / Xuất xứ: Korea /
2.420.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 38 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 20.5 / Xuất xứ: Korea /
2.450.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Samico / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.450.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 70 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 7.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Wilo / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 35 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 35 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 7.2 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 330 / Lưu lượng (L/phút): 45 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 45 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.530.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Shakti / Công suất (W): 300 / Lưu lượng (L/phút): 2 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 30 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 8.19 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.535.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Shiyoki / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 2 / Hút sâu (mm): 8000 / Tổng cột áp (m): 35 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.600.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Shiyoki / Công suất (W): 200 / Lưu lượng (L/phút): 2 / Hút sâu (mm): 8000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.600.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Sena / Công suất (W): 240 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 40 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.630.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Korea /
2.850.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Kangaroo / Công suất (W): 200 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.990.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Shakti / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 2 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 35 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 8.69 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.990.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Huangzhen / Công suất (W): 180 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 16 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Shinil / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 25 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Korea /
3.050.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >