• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.784
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
61 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TGM / Loại mô tơ: Mô tơ kéo / Áp suất định mức (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1470 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 39 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: TGM / Loại mô tơ: Mô tơ kéo / Áp suất định mức (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 2900 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Tonson / Loại mô tơ: Mô tơ thủy lực / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 10000 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 650 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: - /
4.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tonson / Loại mô tơ: Mô tơ thủy lực / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 6000 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 760 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: - /
4.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Tonson / Loại mô tơ: Mô tơ thủy lực / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 6000 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 760 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: - /
4.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Tonson / Loại mô tơ: Mô tơ thủy lực / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 10000 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 650 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: - /
4.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 12 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
14.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 14 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
14.600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 14 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
15.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
15.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 6.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
15.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 7 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
15.990.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
18.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
18.700.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Franklin / Loại mô tơ: - / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
18.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 11 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
18.930.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 11 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
19.300.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 7.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
19.700.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 14 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
19.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 4.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
20.060.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 13.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
20.090.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 3.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
20.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
20.830.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 20 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
20.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 20 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
20.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 8 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
20.950.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 7.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
21.600.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 6 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
21.700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 3.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
22.200.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
22.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 2.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
24.300.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 3.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
24.300.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
24.500.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 4 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
25.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 14 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
25.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 7.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
25.780.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
25.780.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
25.900.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 7.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
26.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 9 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
26.600.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
26.700.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm pittông / Áp suất định mức (bar): 10 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
26.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 6 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
29.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 3.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
31.700.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Etaron / Loại mô tơ: Mô tơ bơm màng khí / Áp suất định mức (bar): 2.5 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (vòng/phút): 1400 / Vận tốc nhỏ nhất (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
31.900.000 ₫
Trang:  1  2  >