• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.779
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
66 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kuken / Tốc độ không tải (v/p): 9500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.05 / Xuất xứ: JAPAN /
1.000.000 ₫
2
Tốc độ không tải (v/p): 0 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.94 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.430.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 123 / Trọng lượng (kg): 0.68 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.640.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 0 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.810.000 ₫
5
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ không tải (v/p): 16000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 397 / Trọng lượng (kg): 0.93 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.150.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TOKU / Tốc độ không tải (v/p): 8500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.68 / Xuất xứ: JAPAN /
2.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TOKU / Tốc độ không tải (v/p): 11500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.74 / Xuất xứ: JAPAN /
2.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.61 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.350.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 152 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.460.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.75 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.499.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.73 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 180 / Trọng lượng (kg): 0.69 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.590.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 237 / Trọng lượng (kg): 0.73 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.680.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 180 / Trọng lượng (kg): 0.69 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.750.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ không tải (v/p): 0 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9500 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 150 / Trọng lượng (kg): 0.86 / Xuất xứ: JAPAN /
3.170.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 280 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.170.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.81 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.199.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ không tải (v/p): 0 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: GISON / Tốc độ không tải (v/p): 7000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 245 / Trọng lượng (kg): 1.65 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.280.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 208 / Trọng lượng (kg): 0.89 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.350.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (v/p): 5000 / Công suất hơi nén (CFM): 15 / Chiều dài (mm): 250 / Trọng lượng (kg): 1.27 / Xuất xứ: Taiwan /
3.420.000 ₫
24
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 155 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
3.660.000 ₫
25
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 175 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: JAPAN /
3.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 4 / Chiều dài (mm): 208 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: JAPAN /
3.910.000 ₫
27
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 215 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
3.987.000 ₫
28
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 8500 / Công suất hơi nén (CFM): 5 / Chiều dài (mm): 162 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: JAPAN /
3.990.000 ₫
29
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9500 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 168 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
3.990.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (v/p): 1800 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 330 / Trọng lượng (kg): 2.64 / Xuất xứ: Taiwan /
4.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 215 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
4.200.000 ₫
32
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 228 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
4.208.000 ₫
33
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 7000 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 200 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: JAPAN /
4.570.000 ₫
34
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 5200 / Công suất hơi nén (CFM): 11 / Chiều dài (mm): 192 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: JAPAN /
4.680.000 ₫
35
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 158 / Trọng lượng (kg): 0.95 / Xuất xứ: JAPAN /
4.710.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Kawasaki / Tốc độ không tải (v/p): 3000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.909.000 ₫
37
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 8500 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 255 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: JAPAN /
4.928.000 ₫
38
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 240 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: JAPAN /
4.960.000 ₫
39
Hãng sản xuất: SHINANO / Tốc độ không tải (v/p): 9500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 165 / Trọng lượng (kg): 1.27 / Xuất xứ: JAPAN /
4.970.000 ₫
40
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 249 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: JAPAN /
5.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: T-Yan / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9000 / Công suất hơi nén (CFM): 4 / Chiều dài (mm): 149 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
5.100.000 ₫
43
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 8500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 146 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.160.000 ₫
44
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 40 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: JAPAN /
5.170.000 ₫
45
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 7000 / Công suất hơi nén (CFM): 8 / Chiều dài (mm): 240 / Trọng lượng (kg): 1.57 / Xuất xứ: JAPAN /
5.185.000 ₫
Trang:  1  2  >