• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.690
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: - / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 120 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
5.600.000 ₫
2
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 34 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
5.700.000 ₫
3
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 30 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc/ Xuất xứ: Italy /
6.230.000 ₫
4
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 34 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 20 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
6.500.000 ₫
5
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Aquasystem / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Nhật Bản /
8.350.000 ₫
6
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 32 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 50 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italya /
8.500.000 ₫
7
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Sensus / Đường kính ống (mm): 76 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 1 Xuất xứ: Đức /
9.600.000 ₫
8
Loại: - / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Đức /
19.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Sinier / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
22.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Sinier / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
23.500.000 ₫
11
Loại: Đĩa quay / Hãng sản xuất: Sensus / Đường kính ống (mm): 60 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 600 Xuất xứ: Đức /
23.600.000 ₫
12
Loại: Tua bin / Hãng sản xuất: Sensus / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Đức /
24.500.000 ₫
13
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Smartmeasurement / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 Xuất xứ: Mỹ /
25.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Sinier / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
25.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Sinier / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Anh /
33.400.000 ₫
16
Loại: Từ trường / Hãng sản xuất: Sinier / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Anh /
38.700.000 ₫
17
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 90 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Italy /
49.500.000 ₫
18
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 500 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
55.600.000 ₫
19
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Italy /
65.700.000 ₫
20
Loại: Siêu âm / Hãng sản xuất: Flexim / Đường kính ống (mm): 2500 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 1000000 Xuất xứ: Đức /
234.000.000 ₫
21
Loại: - / Hãng sản xuất: Wise / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
22
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: ACS / Đường kính ống (mm): 100 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 100 Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
23
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Smc / Đường kính ống (mm): 90 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
24
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Elis Plzen / Đường kính ống (mm): 1200 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc/ Xuất xứ: Cộng Hòa Séc /
Liên hệ gian hàng
25
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
26
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Siemens / Đường kính ống (mm): 15 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung, -/ Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
27
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Siemens / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
28
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Siemens / Đường kính ống (mm): 65 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
29
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Siemens / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung, -/ Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
30
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Siemens / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
31
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Siemens / Đường kính ống (mm): 200 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
32
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Siemens / Đường kính ống (mm): 250 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng