• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.967
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
111 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Meditek / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng bàn / Khối lượng có thể nâng(Kg): 500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 900 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1000 / Công suất nâng(W): 1100 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
4.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ICHIMENS / Xuất xứ: Vietnam / Loại: Xe nâng khác / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiều dài của tay nâng(mm): 950 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
5.100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Meditek / Loại: Xe nâng bàn / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 900 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 1500 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
6.990.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MEDITEK / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 350 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 1400 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1190 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 350 /
11.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Udt / Xuất xứ: Đài Loan / Loại: Đang cập nhật / Khối lượng có thể nâng(Kg): 150 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
11.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Udt / Xuất xứ: Đài Loan / Loại: Đang cập nhật / Khối lượng có thể nâng(Kg): 120 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 0 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
13.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng bàn / Khối lượng có thể nâng(Kg): 500 / Độ cao trọng tâm(mm): 1 / Độ cao có thể nâng(mm): 5 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
30.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: MEDITEK / Xuất xứ: Taiwan / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 1600 / Chiều dài của tay nâng(mm): 900 / Công suất nâng(W): 1500 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 50 /
30.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng Pallet / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 1600 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 280 /
30.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Meditek / Xuất xứ: Đài Loan / Loại: Xe nâng Pallet / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 2000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 350 /
31.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: OPK / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng bàn / Khối lượng có thể nâng(Kg): 800 / Độ cao trọng tâm(mm): 340 / Độ cao có thể nâng(mm): 1040 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1000 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 150 /
33.990.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GOLD / Xuất xứ: Taiwan / Loại: - / Khối lượng có thể nâng(Kg): 0 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 500 /
34.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: EP / Xuất xứ: United States / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 85 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
35.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: MEDITEK / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 205 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
38.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: GOLD / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng Stacker / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 1600 / Độ cao có thể nâng(mm): 2500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1000 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 2 / Trọng lượng xe(kg): 320 /
39.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: MEDITEK / Xuất xứ: Vietnam / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 400 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1100 / Công suất nâng(W): 1500 / Công suất động cơ(W): 1500 / Trọng lượng xe(kg): 412 /
39.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Noblelift / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 200 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1150 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0.8 / Trọng lượng xe(kg): 190 /
40.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: NIULI / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng Stacker / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 1600 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1000 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 1600 / Trọng lượng xe(kg): 280 /
40.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Meditek / Xuất xứ: Đài Loan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
41.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: MEDITEK / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng Pallet / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 2000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1150 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.6 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
42.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: GOLD / Xuất xứ: Taiwan / Loại: - / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 400 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
46.580.000 ₫
22
Hãng sản xuất: GOLD / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng Pallet / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 400 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1150 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
46.990.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Toyota / Xuất xứ: Nhật Bản / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 3500 / Độ cao có thể nâng(mm): 5000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1200 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
50.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Nhật Bản / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 400 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 2500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1000 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
50.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TOYOTA / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
54.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: YALE / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng động cơ Diesel / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1070 / Công suất nâng(W): 32800 / Công suất động cơ(W): 32800 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
59.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: GOLD / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Sàn làm việc trên không / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 1210 / Độ cao có thể nâng(mm): 1000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Trọng lượng xe(kg): 450 /
60.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: YALE / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 1500 / Độ cao có thể nâng(mm): 1500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 218 /
60.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Nhật Bản / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
60.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: EP / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1400 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 3 / Công suất động cơ (kW): 1.5 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
65.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 1600 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1400 / Công suất nâng(W): 2000 / Công suất động cơ(W): 300 / Trọng lượng xe(kg): 3000 /
69.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1700 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 4000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 2500 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 4350 /
70.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: OPK / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 800 / Độ cao trọng tâm(mm): 80 / Độ cao có thể nâng(mm): 1500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 800 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 322 /
72.700.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Niuli / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2500 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 1600 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
75.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Noblelift / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 1600 / Chiều dài của tay nâng(mm): 620 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 430 /
77.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: OPK / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 650 / Độ cao trọng tâm(mm): 80 / Độ cao có thể nâng(mm): 1500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 800 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 215 /
77.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Noblelift / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 2000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 620 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 450 /
79.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Noblelift / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 2900 / Chiều dài của tay nâng(mm): 2808 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Trọng lượng xe(kg): 510 /
81.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 300 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 0 / Trọng lượng xe(kg): 200 /
83.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Noblelift / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3200 / Chiều dài của tay nâng(mm): 632 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 525 /
83.900.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Noblelift / Xuất xứ: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3500 / Chiều dài của tay nâng(mm): 632 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 540 /
89.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1300 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 920 / Công suất nâng(W): 2 / Công suất động cơ(W): 1 / Trọng lượng xe(kg): 1900 /
97.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Niuli / Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Xe nâng Pallet / Khối lượng có thể nâng(Kg): 2000 / Độ cao trọng tâm(mm): 0 / Độ cao có thể nâng(mm): 200 / Chiều dài của tay nâng(mm): 1220 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
101.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: TAILIFT / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1750 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 15000 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
105.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: TAILIFT / Xuất xứ: Taiwan / Loại: Xe nâng điện / Khối lượng có thể nâng(Kg): 1500 / Độ cao trọng tâm(mm): 500 / Độ cao có thể nâng(mm): 3000 / Chiều dài của tay nâng(mm): 0 / Công suất nâng(W): 0 / Công suất động cơ(W): 15000 / Trọng lượng xe(kg): 0 /
105.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >