• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.271
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
244 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.280.000 ₫
2
Công suất (W): 850 / Khả năng cắt (mm): 17 / Khả năng khoan (mm): 17 / Tốc độ không tải (rpm): 400 / Hành trình (mm): 29000 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
4
Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 140 / Lực kẹp (N): 11500 / Trọng lượng (Kg): 11.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.313.000 ₫
5
Công suất (W): 1 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 /
4.900.000 ₫
6
Công suất (W): 750 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 19 / Tốc độ không tải (rpm): 350 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 12000 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.500.000 ₫
7
Công suất (W): 1880 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 23 / Tốc độ không tải (rpm): 330 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 14000 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 150 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1480 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 28 / Tốc độ không tải (rpm): 300 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13800 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2080 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 28 / Tốc độ không tải (rpm): 300 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 14800 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Skil / Công suất (W): 1500 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 40 / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 14000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Taiwan /
8.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 23 / Tốc độ không tải (rpm): 330 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1600 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 890 / Hành trình (mm): 150 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 150 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
11.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Magbor / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 700 / Hành trình (mm): 120 / Lực kẹp (N): 10000 / Trọng lượng (Kg): 10.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1550 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 520 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.500.000 ₫
18
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.670.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1400 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 28 / Tốc độ không tải (rpm): 650 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 38 / Tốc độ không tải (rpm): 135 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
12.340.000 ₫
21
Hãng sản xuất: IRONMACK / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 620 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 12.6 / Xuất xứ: Taiwan /
13.400.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Tcvn / Công suất (W): 1550 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 35 / Tốc độ không tải (rpm): 850 / Hành trình (mm): 35 / Lực kẹp (N): 14800 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 42 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1650 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 55 / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1480 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 28 / Tốc độ không tải (rpm): 300 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13800 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
14.390.000 ₫
26
Hãng sản xuất: IRONMACK / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 50 / Khả năng khoan (mm): 75 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 32000 / Trọng lượng (Kg): 22.9 / Xuất xứ: Taiwan /
14.400.000 ₫
27
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Đức /
14.700.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1750 / Khả năng cắt (mm): 50 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 260 / Hành trình (mm): 140 / Lực kẹp (N): 16500 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Tcvn / Công suất (W): 17000 / Khả năng cắt (mm): 50 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 690 / Hành trình (mm): 35 / Lực kẹp (N): 15600 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 17000 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.700.000 ₫
31
Hãng sản xuất: FE / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
16.800.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 750 / Khả năng cắt (mm): 76 / Khả năng khoan (mm): 114 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 / Xuất xứ: Nhật Bản /
17.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1900 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 55 / Tốc độ không tải (rpm): 550 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
17.600.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 48 / Khả năng khoan (mm): 18 / Tốc độ không tải (rpm): 95 / Hành trình (mm): 180 / Lực kẹp (N): 14500 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
17.600.000 ₫
35
Hãng sản xuất: IRONMACK / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 75 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 32000 / Trọng lượng (Kg): 24.8 / Xuất xứ: Taiwan /
17.700.000 ₫
36
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 150 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
17.800.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1890 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 68 / Tốc độ không tải (rpm): 380 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Asaki / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 38 / Xuất xứ: Japan /
18.700.000 ₫
39
Hãng sản xuất: REVO / Công suất (W): 850 / Khả năng cắt (mm): 32 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 690 / Hành trình (mm): 155 / Lực kẹp (N): 1000 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: United States /
18.700.000 ₫
40
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2000 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 49 / Tốc độ không tải (rpm): 120 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 16500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
18.900.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Asaki / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 400 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: Japan /
18.900.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 12 / Khả năng khoan (mm): 12 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Germany /
18.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.900.000 ₫
44
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.900.000 ₫
45
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.970.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >