• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.612
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
97 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Anest Iwata / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Mỹ /
6.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Aeropro / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Mỹ /
7.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Yamada / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
7.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Đài Loan /
9.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
9.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
10.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 750 / Áp lực đẩy (bar): 6 / Lưu lượng (m3/h): 12 / Trọng lượng (kg): 11.7 / Xuất xứ: Đài Loan /
12.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 41 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 250 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
13.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Wilden / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
13.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 41 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 250 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
13.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Đài Loan /
13.680.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 0.08 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
14.450.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 0.12 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
14.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 0.45 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đài Loan /
14.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 48 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 350 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
15.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 36 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 200 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
15.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Prona / Loại: - / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 0.12 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 0.12 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.900.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
17.350.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Yamada / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 10.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
18.700.000 ₫
23
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 0.12 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.900.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Iwata / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
19.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Anest Iwata / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
20.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Đài Loan /
22.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Đài Loan /
22.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Wilden / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.6 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
24.300.000 ₫
29
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 0.45 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đài Loan /
24.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
24.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
24.780.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Yamada / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 10.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
24.980.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 2.5 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Đài Loan /
25.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 0.45 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
26.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 0.45 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Đài Loan /
26.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 1.45 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Đài Loan /
26.700.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 580 / Áp lực đẩy (bar): 8 / Lưu lượng (m3/h): 2700 / Trọng lượng (kg): 29.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
27.650.000 ₫
38
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 0.22 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Đài Loan /
28.700.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Marathon / Loại: - / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 6.9 / Lưu lượng (m3/h): 10.19 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
29.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8.3 / Lưu lượng (m3/h): 10 / Trọng lượng (kg): 16.3 / Xuất xứ: Mỹ /
29.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Wilden / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
29.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: TDS / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 0.45 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
29.800.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Iwata / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
30.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Yamada / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 10.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
32.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Wilden / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
33.400.000 ₫
Trang:  1  2  3  >