• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.815
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Sợi / Số lượng: 0 /
18.000 ₫
2
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
700.000 ₫
3
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
900.000 ₫
4
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
950.000 ₫
5
Nước sản xuất: GODEN / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
980.000 ₫
6
Nước sản xuất: Golden Link / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
1.600.000 ₫
7
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
1.790.000 ₫
8
Nước sản xuất: China / Loại dây: SFTP Cat 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
1.800.000 ₫
9
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: Cat 5e FTP / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
1.900.000 ₫
10
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.000.000 ₫
11
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.200.000 ₫
12
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: Cat 5e FTP / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.250.000 ₫
13
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: UTP Cat6e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
2.750.000 ₫
14
Nước sản xuất: DINTEK / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Cuộn / Số lượng: 1 /
2.850.000 ₫
15
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
Liên hệ gian hàng
16
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
Liên hệ gian hàng
17
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
Liên hệ gian hàng
18
Nước sản xuất: HD-Link / Loại dây: UTP Cat 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 0 /
Liên hệ gian hàng
19
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
Liên hệ gian hàng
20
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 20 /
Liên hệ gian hàng
21
Nước sản xuất: Taiwan / Loại dây: Cat - 5e / Đơn vị tính: Chiều dài / Số lượng: 305 /
Liên hệ gian hàng
22
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 1 /
Liên hệ gian hàng
23
Nước sản xuất: China / Loại dây: Cat - 6 / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
Liên hệ gian hàng
24
Nước sản xuất: - / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 0 /
Liên hệ gian hàng
25
Nước sản xuất: China / Loại dây: AMP Cat - 5E / Đơn vị tính: Thùng / Số lượng: 10 /
Liên hệ gian hàng