• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 643.383
Gian hàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
73 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kết nối với máy vi tính/
150.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0.1 / Xuất xứ: - /
250.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
250.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Đếm tổng số tờ, Kiểm tra ảnh chìm/
270.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DC / Loại tiền: VND, USD/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
350.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: -/ Trọng lượng (kg): 0.3 / Xuất xứ: - /
360.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/
379.000 ₫
9
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: VND, USD, EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
380.000 ₫
10
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
410.000 ₫
12
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
450.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: - /
450.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả/
533.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DVC / Loại tiền: VND, USD/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
16
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả/ Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
17
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: -/
700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND, -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
700.000 ₫
19
Hãng sản xuất: THIHACO / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/
700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: STAR / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 6 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/ Trọng lượng (kg): 0.44 / Xuất xứ: - /
700.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
720.000 ₫
22
Hãng sản xuất: MAGIC EYE / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 9 / Chức năng: -/
800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/
800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: MAGIC EYE / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 9 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/
800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: SILICON / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 13 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
820.000 ₫
26
Hãng sản xuất: 3D / Loại tiền: -/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
890.000 ₫
27
Hãng sản xuất: DVC / Loại tiền: VND, USD/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: MAGIC EYE / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 11 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả/
900.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/
970.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả/
1.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: XIUDUN / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: -/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/
1.150.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: -/
1.150.000 ₫
34
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 18 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/
1.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: DVC / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/
1.200.000 ₫
36
Hãng sản xuất: MAGIC EYE / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 22 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả/
1.200.000 ₫
37
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 18 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/
1.250.000 ₫
38
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/
1.300.000 ₫
39
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/
1.380.000 ₫
40
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/
1.450.000 ₫
41
Hãng sản xuất: DC / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó, Hệ thống tắt mở tự động/
1.550.000 ₫
42
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 120 / Công suất (W): 60 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Đếm tổng số tiền, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
43
Hãng sản xuất: BALION / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/
1.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: OUDIS / Loại tiền: VND, EURO/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 110 / Công suất (W): 18 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Hiển thị lỗi thử tiền, Đếm tổng số tiền, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó, Kiểm tra ảnh chìm bằng bóng trắng/ Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
45
Hãng sản xuất: ARGUS / Loại tiền: VND/ Tốc độ đếm (tờ/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Chức năng: Kiểm tra tiền giả, Kiểm tra ảnh chìm, Kiểm tra hoá đơn giả, Kiểm tra cả bó/ Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
Trang:  1  2  >