• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.702
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: LEICA / - / Độ phóng đại ống kính: 24x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 2.5 / Xuất xứ: Turkey /
17.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SOUTH / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.4 / Xuất xứ: China /
48.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
64.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SOKKIA / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: China /
73.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TOPCON / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.8 / Xuất xứ: Japan /
76.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SOKKIA / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: China /
95.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NIKON / - / Độ phóng đại ống kính: 33x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.5 / Xuất xứ: - /
95.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
100.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NIKON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Japan /
100.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Nikon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
125.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Nikon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
127.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
129.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: NIKON / 2.5 / Độ phóng đại ống kính: 33x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
141.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
143.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
148.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Topcon / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
150.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Topcon / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
155.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
161.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Taiwan /
166.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: NIKON / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Japan /
167.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
168.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
170.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.09 / Xuất xứ: - /
222.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Taiwan /
245.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
260.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
274.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.4 / Xuất xứ: - /
310.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
315.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
315.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
326.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
328.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: NIKON / 0.1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng