• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.878
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
29 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hitachi / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đĩa (mm): 0 / Công suất (W): 180 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
550.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DCA / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Đường kính đĩa (mm): 150 / Công suất (W): 405 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
660.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Đường kính đĩa (mm): 0 / Công xuất (W): 405 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
690.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Hãng khác / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: - /
902.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 3.17 / Xuất xứ: - /
920.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Japan /
1.400.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 17000 / Đường kính đĩa (mm): 75 / Công suất (W): 174 / Độ ồn (dB): 84 / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Japan /
1.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 18000 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Công suất (W): 475 / Độ ồn (dB): 95 / Trọng lượng (kg): 0.99 / Xuất xứ: Japan /
1.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Công xuất (W): 180 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Germany /
1.925.000 ₫
10
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Đường kính đĩa (mm): 150 / Công xuất (W): 405 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Japan /
2.240.000 ₫
11
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng, Điều tốc vô cấp, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Công xuất (W): 180 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: China /
2.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: HITACHI / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Đường kính đĩa (mm): 150 / Công suất (W): 705 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Malaysia /
2.450.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Chà nhám, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Công suất (W): 405 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Đường kính đĩa (mm): 225 / Công suất (W): 1050 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Đường kính đĩa (mm): 225 / Công suất (W): 1050 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: HITACHI / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Đường kính đĩa (mm): 180 / Công xuất (W): 1250 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: China /
3.250.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4000 / Đường kính đĩa (mm): 180 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 84 / Trọng lượng (kg): 2.27 / Xuất xứ: Japan /
4.120.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Đường kính đĩa (mm): 180 / Công suất (W): 458 / Độ ồn (dB): 85 / Trọng lượng (kg): 2.13 / Xuất xứ: Japan /
4.120.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Chà nhám/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4700 / Đường kính đĩa (mm): 180 / Công suất (W): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: - /
4.270.000 ₫
20
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Chà nhám/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Công suất (W): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: Germany /
4.400.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đĩa (mm): 220 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
5.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Chà nhám/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4700 / Đường kính đĩa (mm): 180 / Công suất (W): 900 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: Japan /
5.510.000 ₫
23
Hãng sản xuất: OZITO / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng, Điều tốc vô cấp, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Công xuất (W): 220 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: AEG / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4800 / Đường kính đĩa (mm): 180 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: AEG / Chức năng: Chà nhám/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đĩa (mm): 150 / Công suất (W): 440 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
26
Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Công suất (W): 1800 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: OZITO / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng, Điều tốc vô cấp, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Công xuất (W): 520 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: OZITO / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng, Điều tốc vô cấp, / Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3000 / Đường kính đĩa (mm): 180 / Công xuất (W): 1500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: DONGCHENG / Chức năng: Chà nhám/ Động cơ (HP): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4700 / Đường kính đĩa (mm): 150 / Công suất (W): 405 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng