• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.274
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
383 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: HYLONG / Công suất (KVA): 11.9 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 26 / Điện áp không tải (V): 60 / Dòng hàn tối đa (A): 390 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 26.8 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Btec / Công suất (KVA): 7.1 / Chức năng: Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 6.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: RILAND / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 95 / Dòng hàn tối đa (A): 160 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 60 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: China /
2.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Công suất (KVA): 24.7 / Chức năng: Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Vietnam /
2.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Fumak / Công suất (KVA): 6.8 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 200 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Malaysia /
2.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 4 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 180 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: China /
2.930.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NAGOYA / Công suất (KVA): 5.2 Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: China /
2.950.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Btec / Công suất (KVA): 7.1 / Chức năng: Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.980.000 ₫
9
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 4 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 180 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
3.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 4.5 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 45 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
3.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NAGOYA / Công suất (KVA): 5.2 Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
3.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Gomes / Công suất (KVA): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.780.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Bamboo / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 56 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 220 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 10.19 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Nam Hàn Việt / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 200 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: MULLER / Công suất (KVA): 4.5 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 42 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Germany /
3.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Riland / Công suất (KVA): 6.2 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 53 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Rivcen / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 250 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 17.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Nam Hàn Việt / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: KINGLONG / Công suất (KVA): 4.59 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 42 / Dòng hàn tối đa (A): 200 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 60 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: China /
4.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 3.9 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 17.2 / Điện áp không tải (V): 56 / Dòng hàn tối đa (A): 180 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 8.8 / Xuất xứ: China /
4.100.000 ₫
21
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 3.9 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 18 / Điện áp không tải (V): 55 / Dòng hàn tối đa (A): 180 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
4.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 13.3 Dòng điện tiêu thụ (V): 18 / Điện áp không tải (V): 80 / Dòng hàn tối đa (A): 200 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: China /
4.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: MULLER / Công suất (KVA): 3.2 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 41 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Germany /
4.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 4.5 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 43 / Dòng hàn tối đa (A): 200 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 8.8 / Xuất xứ: China /
4.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: WELDCOM / Công suất (KVA): 0.04 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 200 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 200 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 93 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
4.200.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Nam Hàn Việt / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 200 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Jasic / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 10 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.200.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Công suất (KVA): 7 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 220 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Công suất (KVA): 7 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 220 / Dòng hàn tối đa (A): 10 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 5 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 64 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Jasic / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 7 / Điện áp không tải (V): 60 / Dòng hàn tối đa (A): 200 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.380.000 ₫
32
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 3.9 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 17.2 / Điện áp không tải (V): 56 / Dòng hàn tối đa (A): 180 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 8.8 / Xuất xứ: China /
4.390.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Công suất (KVA): 200 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.450.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Công suất (KVA): 4 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 18 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.480.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Rkang / Công suất (KVA): 220 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 30 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.490.000 ₫
36
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 0 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 18 / Điện áp không tải (V): 42 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
4.490.000 ₫
37
Công suất (KVA): 5.7 /
4.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: WELDCOM / Công suất (KVA): 8.3 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 54 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Vietnam /
4.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Công suất (KVA): 7 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 70 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: - /
4.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 6 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 26.2 / Điện áp không tải (V): 63 / Dòng hàn tối đa (A): 160 / Chu kỳ tải (%): 60 / Hiệu suất (%): 85 / Trọng lượng (kg): 7.4 / Xuất xứ: - /
4.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: RILOOND / Công suất (KVA): 3 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Dòng hàn tối đa (A): 160 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Korea /
4.560.000 ₫
42
Hãng sản xuất: KOBElCO / Công suất (KVA): 4.59 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.600.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Tân Thành / Công suất (KVA): 5 / Chức năng: Hàn Tig/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 64 / Dòng hàn tối đa (A): 0 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Vietnam /
4.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Jasic / Công suất (KVA): 200 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.750.000 ₫
45
Hãng sản xuất: JASIC / Công suất (KVA): 3.9 / Chức năng: Hàn Tig, Hàn que/ Dòng điện tiêu thụ (V): 0 / Điện áp không tải (V): 56 / Dòng hàn tối đa (A): 180 / Chu kỳ tải (%): 0 / Hiệu suất (%): 0 / Trọng lượng (kg): 8.8 / Xuất xứ: - /
4.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>