• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.745
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
135 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: INTOUGH / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Singapore / Công suất (KVA): 6 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.467.144 ₫
2
Loại máy hàn: Máy hàn INVERTER / Hãng sản xuất: Fumak / Dòng hàn tối đa(A): 150 / Xuất xứ: Nhật Bản / Công suất (KVA): 6.3 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 4.3 /
1.540.000 ₫
3
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: INTOUGH / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Singapore / Công suất (KVA): 6 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.571.940 ₫
4
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.039.000 ₫
5
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.299.000 ₫
6
Loại máy hàn: Máy hàn que / Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 20 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 3.65 /
2.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 150 / Công suất (KVA): 4 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 2 /
2.361.000 ₫
8
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: INTOUGH / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Singapore / Công suất (KVA): 6 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.375.376 ₫
9
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Atten / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.500.000 ₫
10
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.599.000 ₫
11
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: INTOUGH / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Singapore / Công suất (KVA): 8.3 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.654.832 ₫
12
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Xtechf Xinfong / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 5.3 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 7 /
2.700.000 ₫
13
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 150 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 4.2 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
2.700.000 ₫
14
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Jasic / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 7 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.800.000 ₫
15
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Hyundai / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.900.000 ₫
16
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 150 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 4 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 2 /
3.250.000 ₫
17
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 180 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 4.9 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 6.2 /
3.300.000 ₫
18
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (kg): 0 /
3.400.000 ₫
19
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Hutong / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 7 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 8 /
3.500.000 ₫
20
Loại máy hàn: Máy hàn Plasma / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Dòng hàn tối đa(A): 5 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 108 /
3.800.000 ₫
21
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Huaou / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 8 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 63 /
3.850.000 ₫
22
Loại máy hàn: Máy hàn que / Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 30 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 6.9 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
3.880.000 ₫
23
Loại máy hàn: Máy hàn INVERTER / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: Đài Loan / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 7 /
3.950.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 160 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 12 / Trọng lượng (kg): 28 /
3.960.000 ₫
25
Loại máy hàn: - / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 8.3 / Trọng lượng (kg): 13 /
4.200.000 ₫
26
Loại máy hàn: Máy hàn khí / Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 160 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 4.9 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.300.000 ₫
27
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (kg): 0 /
4.300.000 ₫
28
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Hyundai / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (kg): 10 /
4.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 220 / Công suất (KVA): 7 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.500.000 ₫
30
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (kg): 0 /
4.600.000 ₫
31
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 37 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 7 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 5 /
4.750.000 ₫
32
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (kg): 0 /
4.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Legi / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 4 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 5 /
5.100.000 ₫
34
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 16 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 44.7 /
5.250.000 ₫
35
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): - / Trọng lượng (kg): 0 /
5.800.000 ₫
36
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Hồng Ký / Dòng hàn tối đa(A): 400 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 32 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 120 /
6.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 18 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 72.5 /
6.530.000 ₫
38
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Solary / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: China / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
6.640.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 18 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 73.5 /
6.890.000 ₫
40
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.000.000 ₫
41
Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 18 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 75.59 /
7.260.000 ₫
43
Loại máy hàn: Máy hàn tự động / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.339.000 ₫
44
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Smarter / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: - / Công suất (KVA): 4.5 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 7 /
7.350.000 ₫
45
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Favitec / Dòng hàn tối đa(A): 270 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 10 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 81 /
8.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >