• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.861
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
3502 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Forerun / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
567.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
653.000 ₫
3
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 7 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
750.000 ₫
4
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 5.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
750.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.18 / Italy /
766.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Forerun / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
834.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Forerun / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
923.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.25 / Italy /
938.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Đang cập nhật /
1.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.37 / Đang cập nhật /
1.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.006.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.006.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.18 / Italy /
1.049.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Forerun / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
1.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Bentas / Loại bơm: Bơm áp lực / Lưu lượng (m3/h): 0.3 / Công suất (kW): 0 / Sức hút tối đa (m): 34 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Trung Quốc /
1.100.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.2 / Italy /
1.120.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.171.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.3 / Italy /
1.176.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Forerun / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
1.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.37 / Italy /
1.202.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.37 / Italy /
1.202.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.4 / Italy /
1.216.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Oshima / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 1.8 / Công suất (kW): 130 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 25 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Trung Quốc /
1.230.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.244.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
1.266.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Elanta / Lưu lượng (m3/h): 5 / Công suất (kW): 0 / Việt Nam /
1.270.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Elanta / Lưu lượng (m3/h): 5 / Công suất (kW): 0 /
1.270.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Đang cập nhật /
1.280.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.299.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.37 / Đang cập nhật /
1.330.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.370.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Aquastrong / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 35 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đang cập nhật /
1.400.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Liup / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.401.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.421.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.2 / Italy /
1.450.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.6 / Italy /
1.450.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.3 / Italy /
1.477.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.8 / Italy /
1.484.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Forerun / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
1.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Forerun / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0 / Italy /
1.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.4 / Italy /
1.512.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Oshima / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 1.7 / Công suất (kW): 0.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 25 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Trung Quốc /
1.540.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Oshima / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 1.8 / Công suất (kW): 0.3 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Trung Quốc /
1.540.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.544.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Liup pro / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Italy /
1.544.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>