• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.907
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
360 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
485.000 ₫
2
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
489.048 ₫
3
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 840 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
512.336 ₫
5
Hãng sản xuất: Feg / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 840 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
520.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
530.000 ₫
7
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
558.912 ₫
8
Hãng sản xuất: ANCHOR / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 850 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
620.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Stanley / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 580 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Mỹ /
650.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
650.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 580 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
650.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Stanley / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 850 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Mỹ /
650.000 ₫
14
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
652.064 ₫
15
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
652.064 ₫
16
Hãng sản xuất: Dewalt / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 680 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
675.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (W): 720 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
677.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Crown / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 650 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: China /
690.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Stanley / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 680 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
698.000 ₫
20
Hãng sản xuất: STANLEY / Công suất (W): 750 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
700.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Crown / Công suất (W): 650 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
700.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (W): 720 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
709.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (W): 850 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
714.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (W): 570 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
750.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Crown / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 700 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: China /
750.000 ₫
26
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
768.054 ₫
27
Hãng sản xuất: Makita / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 720 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Việt Nam /
783.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Sencan / Loại: - / Công suất (W): 650 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
790.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Crown / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 860 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: China /
790.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Crown / Công suất (W): 800 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
790.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Makita / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 850 / Đường kính đĩa (mm): 125 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Việt Nam /
824.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 4 /
828.000 ₫
33
Hãng sản xuất: SKIL / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 620 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.45 / Xuất xứ: China /
830.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Maktec / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 570 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
850.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Dewalt / Công suất (W): 680 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
880.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Makita / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 850 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Việt Nam /
889.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Maktec / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 570 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
890.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Maktec / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 540 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: China /
900.000 ₫
40
Hãng sản xuất: INTOUGH / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
910.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 715 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Malaysia /
910.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Kynko / Loại: Dùng khí nén / Công suất (W): 800 / Đường kính đĩa (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: China /
920.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 1550 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
922.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Crown / Loại: Dùng điện / Công suất (W): 650 / Đường kính đĩa (mm): 100 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
950.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>