• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.268
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
322 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 50 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: - /
1.730.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Hành trình trục chính (mm): 150 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.890.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 55 / Số tốc độ: 5 / Vòng xoay (mm): 1400 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 150 / Xuất xứ: Vietnam /
2.100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MaxPro / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 5 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 350W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.459.999 ₫
5
Hãng sản xuất: MaxPro / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 5 / Vòng xoay (mm): 0 / Động cơ: 350W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
2.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 750W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: China /
2.560.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 58 / Số tốc độ: 4 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 126 / Xuất xứ: Vietnam /
2.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Titan / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 250W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MaxPro / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 9 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 550W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 250W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: China /
3.080.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 60 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 1/2HP / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 410 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 265 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.200.000 ₫
12
Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Ttmc / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
3.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
3.280.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Ozito / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 /
3.290.000 ₫
17
Hãng sản xuất: WDDM / Độ côl lỗ trục chính: B16 / Hành trình trục chính (mm): 50 / Số tốc độ: 5 / Vòng xoay (mm): 0 / Động cơ: 180W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 300 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.300.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 750W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: China /
3.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Zicar / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.500.000 ₫
20
Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Hành trình trục chính (mm): 58 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 800 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 300 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.600.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Asaki / Độ côl lỗ trục chính: M12 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 13 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 550W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Titan / Độ côl lỗ trục chính: B16 / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
3.920.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 750W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: China /
3.930.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Obama / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.190.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Obama / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Động cơ: 1 HP / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
4.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 80 / Số tốc độ: 1450 / Vòng xoay (mm): 0 / Động cơ: 1/2HP / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 500 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 280 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.350.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Zicar / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Zicar / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 0.5HP / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
4.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Titan / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
4.600.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ côl lỗ trục chính: MT2 / Hành trình trục chính (mm): 85 / Số tốc độ: 12 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): Ø70mm / Động cơ: 750W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 960 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 590 / Xuất xứ: China /
4.600.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 80 / Số tốc độ: 1450 / Vòng xoay (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 500 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 280 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.750.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 70 / Số tốc độ: 4 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 0.5HP / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 340 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 150 / Xuất xứ: Vietnam /
4.780.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.800.000 ₫
37
Hãng sản xuất: D&D / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: China /
4.920.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 80 / Số tốc độ: 350 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 0.5HP / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 180 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 420 / Xuất xứ: Vietnam /
5.050.000 ₫
39
Hãng sản xuất: INTOUGH / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Singapore /
5.065.140 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: 750W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: China /
5.090.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 340 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.100.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Asaki / Độ côl lỗ trục chính: - / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 12 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): - / Động cơ: - / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: - /
5.200.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Skil / Hành trình trục chính (mm): 60 / Số tốc độ: 12 / Vòng xoay (mm): 0 / Đường kính trụ (mm): Ø60mm / Động cơ: 450W / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 350 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 126 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Hành trình trục chính (mm): 0 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Động cơ: 0.5HP / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
5.400.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Hành trình trục chính (mm): 80 / Số tốc độ: 0 / Vòng xoay (mm): 0 / Động cơ: 0.5HP / Khoảng cách từ trục chính đến chân đế (mm): 0 / Khoảng cách từ trục chính đến bàn làm việc (mm): 420 / Xuất xứ: Vietnam /
5.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>