• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.646
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Extech / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
850.000 ₫
2
Xuất xứ: Romania / Hãng sản xuất: Hanna / Nhiệt độ đo max(Độ): 150 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 160 /
1.200.000 ₫
3
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 450 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 0 /
1.800.000 ₫
4
Xuất xứ: Armenia / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.300.000 ₫
5
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Shinwa / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.400.000 ₫
6
Xuất xứ: Extech / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 42 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.500.000 ₫
7
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Sentry / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.800.000 ₫
8
Xuất xứ: United States / Hãng sản xuất: Cen-tech / Nhiệt độ đo max(Độ): 520 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.850.000 ₫
9
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: Hanna / Nhiệt độ đo max(Độ): 1350 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
3.800.000 ₫
10
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Fluke / Nhiệt độ đo max(Độ): 275 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
4.500.000 ₫
11
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Sentry / Nhiệt độ đo max(Độ): 1500 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
5.000.000 ₫
12
Xuất xứ: Armenia / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
6.300.000 ₫
13
Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Ebro / Nhiệt độ đo max(Độ): 300 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
8.000.000 ₫
14
Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: GEO-FENNEl / Nhiệt độ đo max(Độ): 1000 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
8.500.000 ₫
15
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: TIME / Nhiệt độ đo max(Độ): 700 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
10.000.000 ₫
16
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Fluke / Nhiệt độ đo max(Độ): 1300 / Độ chính xác (%): 5 / Đầu đo dài (mm): 0 /
10.500.000 ₫
17
Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Ebro / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
12.000.000 ₫
18
Xuất xứ: Mỹ / Hãng sản xuất: Fluke / Nhiệt độ đo max(Độ): 800 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 50 /
15.723.000 ₫
19
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: TIME / Nhiệt độ đo max(Độ): 1200 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
33.000.000 ₫
20
Xuất xứ: United States / Hãng sản xuất: Raytek / Nhiệt độ đo max(Độ): 3000 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 0 /
39.000.000 ₫
21
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Raytek / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
22
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Kyoritsu / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
Liên hệ gian hàng