• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 659.074
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
336 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Asa / Loại: - / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: APP / Loại: - / Công suất (kW): 0.08 / Lưu lượng (m3/h): 2 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.700.000 ₫
3
Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Dukshin / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TQ / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.680.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Dukshin / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dukshin / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
2.900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.240.000 ₫
9
Hãng sản xuất: HANSUNG / Loại: Bơm Axit / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 19 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Korea /
3.380.000 ₫
10
Hãng sản xuất: HANSUNG / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 12 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Korea /
4.290.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Wilo / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.05 / Lưu lượng (m3/h): 2 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
4.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Wilo / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.05 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
4.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Jessberger / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
5.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Wilo / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.25 / Lưu lượng (m3/h): 6 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
5.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Jessberger / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
5.320.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Wilo / Công suất (kW): 0.05 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
5.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Wilo / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.03 / Lưu lượng (m3/h): 2 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
5.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Wilo / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.1 / Lưu lượng (m3/h): 3 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
5.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: HANIL / Loại: - / Công suất (kW): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 5 / Chiều cao đẩy (m): 14 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: KOREA /
6.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Wilo / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.15 / Lưu lượng (m3/h): 4 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
6.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: GOATTHROAT / Loại: Bơm Axit / Công suất (kW): 1 / Lưu lượng (m3/h): 1 / Chiều cao đẩy (m): 5 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: USA /
6.700.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Wilo / Công suất (kW): 0.15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
7.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: TRUNDEAN / Loại: - / Công suất (kW): 0.09 / Lưu lượng (m3/h): 6 / Chiều cao đẩy (m): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Wilo / Công suất (kW): 250 / Lưu lượng (m3/h): 5 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
7.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Wilo / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.25 / Lưu lượng (m3/h): 6 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
7.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: GOATTHROAT / Loại: Bơm Axit / Công suất (kW): 1 / Lưu lượng (m3/h): 1 / Chiều cao đẩy (m): 5 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: USA /
8.700.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Jessberger / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
8.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: GOATTHROAT / Loại: Bơm Axit / Công suất (kW): 1 / Lưu lượng (m3/h): 1 / Chiều cao đẩy (m): 5 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: USA /
8.870.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Jessberger / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
8.890.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Wilo / Công suất (kW): 0.25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
8.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Wilo / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.3 / Lưu lượng (m3/h): 7 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
9.306.000 ₫
32
Hãng sản xuất: ARGAL / Loại: - / Công suất (kW): 0.3 / Lưu lượng (m3/h): 4 / Chiều cao đẩy (m): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: ITALY /
9.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bơm Axit / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 3 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: USA /
9.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: TRUNDEAN / Loại: - / Công suất (kW): 0.18 / Lưu lượng (m3/h): 6 / Chiều cao đẩy (m): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
9.800.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Showfou / Loại: Bơm hóa chất tự mồi / Công suất (kW): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 21 / Chiều cao đẩy (m): 18 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: Đài Loan /
10.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
10.700.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Kuobao / Loại: Bơm hóa chất tự mồi / Công suất (kW): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 9 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Đài Loan /
10.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Jessberger / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
10.890.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
11.039.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Jessberger / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
11.230.000 ₫
41
Hãng sản xuất: CheonSei / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 24.5 / Xuất xứ: China /
11.390.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Kuobao / Loại: Bơm hóa chất tự mồi / Công suất (kW): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 12 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Đài Loan /
11.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TRUNDEAN / Loại: - / Công suất (kW): 1.5 / Lưu lượng (m3/h): 24 / Chiều cao đẩy (m): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
12.200.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Showfou / Loại: Bơm hóa chất tự mồi / Công suất (kW): 3.7 / Lưu lượng (m3/h): 41 / Chiều cao đẩy (m): 24 / Trọng lượng (kg): 68 / Xuất xứ: Đài Loan /
12.300.000 ₫
45
Hãng sản xuất: EMSE / Loại: Bơm hóa chất và dung môi / Công suất (kW): 0.75 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Chiều cao đẩy (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ /
12.340.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>