• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.242
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
2888 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kw): 0.15 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 4 / Cột áp (m): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
850.000 ₫
2
Công suất (Kw): 0.1 / Cột áp (m): 9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
949.000 ₫
3
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2.46 / Cột áp (m): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.080.000 ₫
4
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.08 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2.4 / Cột áp (m): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.150.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.2 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.194.000 ₫
6
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 3.7 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 66 / Cột áp (m): 21 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.08 / Công suất hút (m³/phút): 2.4 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.1 / Công suất hút (m³/phút): 4.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.350.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 370 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.370.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Lepono / Công suất (Kw): 0.22 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 125 / Cột áp (m): 5.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 8.4 / Cột áp (m): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 370 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.424.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.37 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.445.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.37 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.445.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Nation Pump / Công suất (Kw): 0.1 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.470.000 ₫
16
Hãng sản xuất: MASTRA / Công suất (Kw): 0.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6.5 / Cột áp (m): 6.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TRƯỜNG MẠNH / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2850 / Công suất hút (m³/h): 66 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Vietnam /
1.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: LEO / Công suất (Kw): 1000 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 13 / Cột áp (m): 11.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Mastra / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 7 / Cột áp (m): 9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.670.000 ₫
20
Hãng sản xuất: NATION PUMP / Công suất (Kw): 0 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.700.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.75 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.739.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 750 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.739.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.75 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.739.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SHIMGE / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 32.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.780.000 ₫
25
Hãng sản xuất: MASTRA / Công suất (Kw): 0.15 / Công suất hút (m³/phút): 900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.780.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Lepono / Công suất (Kw): 0.37 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 150 / Cột áp (m): 6.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: WILO / Công suất (Kw): 50 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 40 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Korea /
1.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: MASTRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6.5 / Cột áp (m): 6.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Forerun / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.18 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 1.08 / Cột áp (m): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.800.000 ₫
31
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.2 / Công suất hút (m³/phút): 8.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.75 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.841.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.75 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.844.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.75 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.844.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Liup Pro / Công suất (Kw): 0.75 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.844.000 ₫
36
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 300 / Cột áp (m): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.850.000 ₫
37
Hãng sản xuất: MASTRA / Công suất (Kw): 0.25 / Công suất hút (m³/phút): 1080 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.900.000 ₫
38
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 8.4 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.900.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Lepono / Công suất (Kw): 0.37 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 150 / Cột áp (m): 6.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Lepono / Công suất (Kw): 0.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
41
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 13.8 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.900.000 ₫
42
Công suất (Kw): 1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 7.8 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Thái Lan /
1.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Lepono / Công suất (Kw): 1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 225 / Cột áp (m): 10.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Purity / Công suất (Kw): 0.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 300 / Cột áp (m): 18 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Purity / Công suất (Kw): 0.6 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 200 / Cột áp (m): 8.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.950.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>