• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 650.968
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
69 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kenmax / Xuất xứ: Nhật Bản / Góc lưỡi cưa (độ): 0 / Số răng: 0 /
6.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kenmax / Xuất xứ: Nhật Bản / Góc lưỡi cưa (độ): 0 / Số răng: 0 /
54.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Germany / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gỗ, Đá, Sắt, Bê tông, /
60.000 ₫
4
Hãng sản xuất: APBA-VS / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 106 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Bê tông/
65.000 ₫
5
Hãng sản xuất: APBA-VS / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 114 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Bê tông/
70.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: -/
120.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Honda / Xuất xứ: - / Chất liệu lưỡi: Thép / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Cỏ/
120.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Shijing / Xuất xứ: China / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0
150.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu lưỡi: Đang cập nhật / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gỗ/
245.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
350.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
350.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
350.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Dewalt / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu lưỡi: Đang cập nhật / Đường kính(mm): 100 / Số răng: 40 / Vật liệu cắt: Gỗ/
350.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
350.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kesten / Xuất xứ: United Kingdom / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 305 / Số răng: 40 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
360.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Kesten / Xuất xứ: United Kingdom / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 255 / Số răng: 40 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
360.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Stanley / Xuất xứ: Mỹ / Chất liệu lưỡi: Đang cập nhật / Đường kính(mm): 184 / Số răng: 24 / Vật liệu cắt: Gỗ/
389.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Kesten / Xuất xứ: United Kingdom / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 305 / Số răng: 60 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
400.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Kesten / Xuất xứ: United Kingdom / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 305 / Số răng: 80 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
420.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Kesten / Xuất xứ: United Kingdom / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 250 / Số răng: 120 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
420.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Kesten / Xuất xứ: United Kingdom / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 250 / Số răng: 100 / Vật liệu cắt: Gỗ, /
420.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: -/
450.000 ₫
23
Hãng sản xuất: BOSCH / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 254 / Số răng: 100 / Vật liệu cắt: Nhôm/
500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Huaxing / Xuất xứ: Trung Quốc / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Sắt/
500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Đài Loan / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 110 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Bê tông/
900.000 ₫
26
Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 350 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gạch, Đá, Sắt, Bê tông/
1.100.000 ₫
27
Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 400 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Sắt, Bê tông, Gạch/
1.400.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Korea / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 350 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Sắt, Bê tông/
1.450.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Korea / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 400 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Sắt, Bê tông/
1.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Japan / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 500 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Sắt, Bê tông/
1.600.000 ₫
31
Xuất xứ: Đài Loan / Chất liệu lưỡi: Đang cập nhật / Đường kính(mm): 500 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Bê tông/
1.850.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Omega / Xuất xứ: Hàn Quốc / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 350 / Số răng: 24 / Vật liệu cắt: Bê tông/
1.900.000 ₫
33
Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 500 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Sắt, Bê tông, Gạch/
2.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Rontgen / Xuất xứ: Đức / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Sắt, Nhôm, Inox/
2.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Korea / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 450 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Sắt, Bê tông/
2.750.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Husqvarna / Xuất xứ: Swaziland / Chất liệu lưỡi: Thép / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Bê tông, /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: Switzerland / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gỗ/
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Huaxing / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu lưỡi: Kim cương / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Gạch/
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: KWS / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 305 / Số răng: 48 / Vật liệu cắt: Gỗ/
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: APBA-VS / Xuất xứ: Taiwan / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 116 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Bê tông/
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Husqvarna / Xuất xứ: - / Chất liệu lưỡi: Kim cương / Đường kính(mm): 300 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: Đá, Bê tông/
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Eclipse / Xuất xứ: Hàn Quốc / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 10 / Số răng: 8 / Vật liệu cắt: Bê tông/
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Gardena / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu lưỡi: - / Đường kính(mm): 0 / Số răng: 0 / Vật liệu cắt: -/
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: China / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 235 / Số răng: 40 / Vật liệu cắt: Gỗ/
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: China / Chất liệu lưỡi: Hợp Kim / Đường kính(mm): 254 / Số răng: 120 / Vật liệu cắt: Gỗ/
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >