• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.653
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
42 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Maxpro / Công suất (kW): 0.8 /
900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Maxpro / Công suất (kW): 1.5 /
1.100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (kW): 1.5 /
1.152.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Prescott / Công suất (kW): 0 /
1.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: FEG / Công suất (kW): 4.9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Hakko / Công suất (kW): 0.07 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.980.000 ₫
7
Hãng sản xuất: FEG / Công suất (kW): 4.9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.980.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Toplink / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.560.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Sukyoung / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
9.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 1.6 / Xuất xứ: Thụy sỹ /
11.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: BAK / Công suất (kW): 1.6 / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
13.490.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Weldy / Công suất (kW): 1.6 / Xuất xứ: Thụy sỹ /
14.870.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 1600 / Xuất xứ: Thụy sỹ /
14.980.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Hakko / Công suất (kW): 0.07 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
15.490.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 3.4 / Xuất xứ: Thụy sỹ /
16.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Hakko / Công suất (kW): 0.15 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
24.980.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Ocean / Công suất (kW): 1.1 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
39.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Ocean / Công suất (kW): 5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
49.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Toplink / Công suất (kW): 0.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
54.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Toplink / Công suất (kW): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
56.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Ocean / Công suất (kW): 1.61 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
65.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Ocean / Công suất (kW): 1.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
95.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: BAK / Công suất (kW): 2.31 / Xuất xứ: Thụy Sỹ /
95.890.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Toplink / Công suất (kW): 1.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
99.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Demtech / Công suất (kW): 1.8 / Xuất xứ: Mỹ /
199.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Demtech / Công suất (kW): 1.4 / Xuất xứ: Mỹ /
246.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 2.29 / Xuất xứ: Thụy sỹ /
259.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 1.2 / Xuất xứ: Thụy sỹ /
273.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 2.9 / Xuất xứ: Thụy sỹ /
287.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 5000 / Xuất xứ: Trung Quốc /
288.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Toplink / Công suất (kW): 3.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Sonicpower / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Sonicpower / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Euro / Công suất (kW): 220 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Toplink / Công suất (kW): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Euro / Công suất (kW): 220 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Euro / Công suất (kW): 220 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Toplink / Công suất (kW): 2.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Leister / Công suất (kW): 3.5 / Xuất xứ: Thụy sỹ /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: JINZU / Công suất (kW): 0.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng