• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.636
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
17 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa cứng / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 16 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 2.92 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
19.500 ₫
2
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa cứng / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 20 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 2.92 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
27.600 ₫
3
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa cứng / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 25 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 2.92 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
38.000 ₫
4
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa cứng / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 32 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 2.92 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
76.500 ₫
5
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa cứng / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 40 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 2.92 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
105.000 ₫
6
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 16 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 50 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
133.000 ₫
7
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa cứng / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 50 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 2.92 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
141.000 ₫
8
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa cứng / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 60 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 2.92 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
144.000 ₫
9
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 20 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 50 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
161.000 ₫
10
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa cứng / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 63 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 2.92 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
169.000 ₫
11
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 16 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 50 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
181.000 ₫
12
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 25 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 40 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
206.000 ₫
13
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 20 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 50 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
221.000 ₫
14
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 25 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 40 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
248.000 ₫
15
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 32 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 25 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
321.000 ₫
16
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 32 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 25 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
339.000 ₫
17
Đường kính trong (mm): 0 / Loại: Ống nhựa xoắn / Hãng sản xuất: LiOA / Đường kính ngoài (mm): 40 / Độ dày (mm): 0 / Độ dài (mm): 25 / Chất liệu: Nhựa/ Xuất xứ: Vietnam /
611.000 ₫