• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Alibaba Hoàng Ngọc
Gian hàng: alibabahoangngoc
Tham gia: 12/09/2015
GD Online thành công(?): 4
Đánh giá tốt : 100%
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 651.273
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
159 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng (tấn): 4 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 2.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
310.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng (tấn): 5 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 3.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
410.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng (tấn): 6 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 3.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
440.000 ₫
4
Tải trọng (tấn): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 2.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
490.000 ₫
5
Tải trọng (tấn): 3 / Trọng lượng máy chính (kg): 2.29 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng (tấn): 10 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 5.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
560.000 ₫
7
Tải trọng (tấn): 8 / Trọng lượng máy chính (kg): 4.7 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
750.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 2 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 50 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
820.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Loại: Kích lắc tay / Tải trọng (tấn): 20 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Loại: Kích lắc tay / Tải trọng (tấn): 0 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
870.000 ₫
11
Tải trọng (tấn): 12 / Trọng lượng máy chính (kg): 6.3 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Torin / Loại: Kích thủy lực lỗ / Tải trọng (tấn): 20 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 11.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
13
Loại: Kích chân / Tải trọng (tấn): 3 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
14
Tải trọng (tấn): 20 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
930.000 ₫
15
Tải trọng (tấn): 16 / Trọng lượng máy chính (kg): 7.3 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
950.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 3 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 60 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
950.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Tải trọng (tấn): 2 / Trọng lượng máy chính (kg): 6.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
18
Tải trọng (tấn): 2 / Trọng lượng máy chính (kg): 6.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 2 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 50 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
960.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 5 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 70 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
990.000 ₫
21
Tải trọng (tấn): 20 / Trọng lượng máy chính (kg): 9.6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 1.5 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 3 / Xuất xứ: Japan /
1.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Masada / Loại: Kích thuỷ lực đơn / Tải trọng (tấn): 5 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 4.59 / Xuất xứ: Japan /
1.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 7 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 70 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 5 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại: Kích cá sấu / Tải trọng (tấn): 3 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 22 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.176.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 10 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 80 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng (tấn): 32 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.350.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 4 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 4.3 / Xuất xứ: Japan /
1.400.000 ₫
30
Tải trọng (tấn): 30 / Trọng lượng máy chính (kg): 12.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.450.000 ₫
31
Tải trọng (tấn): 30 / Trọng lượng máy chính (kg): 14.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.450.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Masada / Loại: Kích thuỷ lực đơn / Tải trọng (tấn): 10 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.490.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Masada / Loại: Kích tay thủy lực / Tải trọng (tấn): 5 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 4.59 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.500.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 10 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 75 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Oshima / Tải trọng (tấn): 50 / Trọng lượng máy chính (kg): 19 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.550.000 ₫
36
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng (tấn): 32 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 11.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
37
Tải trọng (tấn): 3 / Trọng lượng máy chính (kg): 22 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
38
Hãng sản xuất: - / Loại: Kích lắc tay / Tải trọng (tấn): 50 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 15 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 80 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 15 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 70 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.900.000 ₫
41
Tải trọng (tấn): 20 / Trọng lượng máy chính (kg): 11 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.980.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Masada / Loại: Kích thuỷ lực đơn / Tải trọng (tấn): 0 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.990.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 20 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.990.000 ₫
44
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng (tấn): 32 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Masada / Loại: - / Tải trọng (tấn): 20 / Áp lực dầu (MPa): 0 / Áp suất danh định (Mpa): 0 / Lực căng (KN): 0 / Lực căng định danh (KN): 0 / Lực ép nêm (KN): 0 / Hành trình Piston (mm): 0 / Trọng lượng máy chính (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >